הקדמה:

ועדת השחרורים רשאית לשחרר אסיר לפני שסיים לרצות את מלוא תקופת מאסרו
אסיר זכאי להיות מיוצג בוועדת השחרורים על-ידי עורך דין פרטי או סניגור ציבורי
למידע נוסף, ראו באתר פרקליטות המדינה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זכאים לוועדה אסירים שהיו במאסר שישה חודשים ומעלה, וריצו למעלה משני שליש מתקופת מאסרם.
 • ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר אסיר, שאינו אסיר עולם, השוהה במאסר 25 שנים לפחות - גם אם טרם חלפו שני שלישים מתקופת מאסרו.
 • שחרור מטעמים רפואיים:

למי ואיך פונים

 • יועץ רש"א או עובד סוציאלי בבית הסוהר.

שלבי ההליך

 • ניתן לבקש דחייה של הדיון וההחלטה בוועדה, עד השלמת ההכנה של תוכנית השיקום האישית, אותה בונים עם יועץ רש"א או כל גורם טיפולי אחר בקהילה, (ראו הוועדה להכנת תוכניות שיקום לאסירים).
 • תוכנית השיקום של האסיר המועמד לקיצור תקופת מאסרו תועבר לוועדת השחרורים.
 • חשוב שתכנית השיקום אשר תוצג בפני הוועדה, תהיה יסודית ותכלול מענה לכל הצרכים הנחוצים כדי לסייע לאסיר להשתקם. לכן עליה לכלול פיקוח ומחויבות וכן תוכניות תעסוקה, חינוך וטיפול.
 • לאחר העברת התכנית, האסיר יוזמן להופיע לפני הוועדה.
 • אסיר רשאי להגיע לדיון בפני ועדת השחרורים עם עורך דין פרטי שייצג אותו או לבקש מהוועדה שתעמיד לרשותו עורך דין מהסניגוריה הציבורית.

חשוב לדעת

 • נפגעי עבירת מין או אלימות זכאים להביע את עמדתם בפני ועדת השחרורים לפני קבלת החלטה בדבר שחרור מוקדם או יציאה לחופשה של האסיר שפגע בהם.

ערעור

 • אסיר שהופיע לפני ועדת השחרורים ובקשתו לשחרור מוקדם נדחתה, זכאי לבקש דיון חוזר בוועדה ולהופיע לפניה שוב.
 • ההופעה בשנית לפני הוועדה תיעשה לאחר חצי שנה של מאסר או לאחר תקופה קצרה יותר שתקבע ועדת השחרורים.
 • האסיר יתבקש להציג נתונים חדשים (התנהגות חיובית, חוות דעת חיובית וכו') ולבקש שוב שחרור מוקדם.
 • את העתירה (ערעור) על החלטת הוועדה שלא לשחררו, רשאי האסיר להגיש לבית המשפט המחוזי במחוז אליו הוא שייך. מומלץ להיעזר בעורך דין היכול לסייע בכתיבת העתירה וגם בהגעה להסדר מוקדם עם הפרקליטות בנוגע לתנאי השחרור.
 • למידע נוסף ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות