ילדים עם צרכים מיוחדים אשר מפאת מצבם הרפואי אינם יכולים לצאת מביתם ולהשתלב במסגרת חינוכית, זכאים לקבל בביתם את מלוא השירותים הכלולים בחוק חינוך מיוחד.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לעניינים מנהליים בחיפה
שם התיק:עת"מ 34429-12-09
תאריך:11.05.2010
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

רקע

  • פסק הדין התקדימי עוסק במקרה של ילדה בת 4 עם עיכוב התפתחותי וקשיי ריכוז בולטים. בשל מצבה הרפואי המורכב הכולל בעיות במערכת החיסון, הילדה אינה יכולה לצאת מביתה ולהשתלב בגן לחינוך מיוחד.
  • משרד החינוך מימן עבור הילדה 6 שעות שבועיות במקום כ-32 שעות שבועיות הניתנות בגן לחינוך מיוחד לילדים עם עיכוב התפתחותי.

הכרעת בית המשפט

  • בפסק הדין נקבע כי קיימת זיקה ברורה בין חוק חינוך חינם לילדים חולים ובין חוק חינוך מיוחד וכי הזכאות מכוח חוק חינוך מיוחד חלה באותו היקף גם על ילדים עם צרכים מיוחדים המרותקים לביתם.
  • בין נימוקיה ציינה השופטת כי לא ייתכן שמצבו הרפואי הקשה של ילד חולה ימנע ממנו מלקבל את שירותי החינוך המלאים אשר היה מקבל בבית הספר ואשר הינם חיוניים עבור התקדמותו ומיצוי יכולותיו.
  • בית המשפט הדגיש כי תלמידים חולים עם צרכים מיוחדים זכאים לא רק לשירותי החינוך אלא אף לשירותים הנלווים הניתנים במסגרות החינוך המיוחד (כגון שירותים רפואיים ופרא-רפואיים).
  • עוד העיר בית המשפט כי קשה להבין מדוע מתעכב שר החינוך בהתקנת תקנות מכוח חוק חינוך לילדים חולים, חוק אשר נחקק בשנת 2001 ואשר אמור להסדיר את היקף הזכאות לשירותי חינוך של ילדים חולים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.