הקדמה:

חרדים שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה שעולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית לשירות
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה שעולה על 20 ימים בשנה

חרדים שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה.

 • משרתים שנעדרים עקב מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון ״חברים״.
 • היעדרות של מעל ל-20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
 • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות שעולה על 20 ימים. אם הבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא כתקופה בלתי נמנית.
שימו לב
 • דף זה מתייחס לחרדים שהחלו לשרת בשירות הלאומי-אזרחי החל מיוני 2014 בלבד.
 • על משרתים חרדים שהחלו שירות במועד מוקדם יותר, חלים כללים אחרים.

מי זכאי?

 • גברים חרדים שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי דרך הארגון המפעיל ״חברים״, שחלו במהלך תקופת השירות וקיבלו אישור רפואי עקב המחלה.

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

 • על המשרת להודיע מראש על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון ״חברים״.
 • בנוסף, יש לסמן בדוח החודשי שמוגש לארגון את הימים הרלוונטיים כימי מחלה ולצרף אישור רפואי.

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

 • מתנדב שנעדר מסיבות רפואיות יותר מ-20 ימים בשנה, יכול למלא טופס בקשה לאישור היעדרות חריגה בשל מחלה ולהגיש אותו לארגון, בצירוף:
  • מסמכים רפואיים שנוגעים לתקופת ההיעדרות.
  • מכתב ובו פרטים על מהלך המחלה כולל תקופות ההיעדרות, ופירוט התאריכים.
 • הבקשה תיבחן על-ידי רשות השירות הלאומי-אזרחי, שרשאית גם להיוועץ ברופא מומחה או בוועדה רפואית בנושא.
 • הרשות תחליט בכתב, בהתחשב בהמלצת הוועדה או חוות דעת רפואית, על אחד מאלה:

חשוב לדעת

 • "ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה שכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
 • מעבר לימי מחלה, המשרתים זכאים לחופשה שנתית.
 • דף זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות לאומי-אזרחי בלבד. למידע אודות שירות לאומי לבעלי פטור משירות צבאי או לאוכלוסיות שאינן נקראות לשירות ביטחון, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


ארגון מתפעל

 • חברים -ארגון מתפעל של השירות הלאומי-אזרחי לחרדים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים