הקדמה:

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית לשירות
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 20 ימים בשנה

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה.

 • המשרתים הנעדרים בשל מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
 • היעדרות של מעל ל-20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
 • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות העולה על 20 ימים. ככל שהבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא כתקופה בלתי נמנית.

מי זכאי?

 • גברים חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי דרך הארגון המתפעל חברים, אשר חלו במהלך תקופת השירות וקיבלו אישור רפואי בשל המחלה.

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

 • על המשרת להודיע מראש על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
 • בנוסף, יש לסמן בדו"ח החודשי המוגש לארגון חברים את הימים הרלוונטיים כימי מחלה ולצרף אישור רפואי.

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

 • "ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
 • מעבר לימי מחלה, זכאים המשרתים לחופשה שנתית.
 • ערך זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות לאומי-אזרחי בלבד. למידע אודות שירות לאומי לבעלי פטור משירות צבאי או לאוכלוסיות אשר אינן נקראות לשירות ביטחון, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי.
 • ערך זה זה מתייחס לחרדים אשר החלו לשרת בשירות הלאומי-אזרחי החל מיוני 2014, לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014. בעניין משרתים חרדים אשר החלו שירות במועד מוקדם יותר, חלים כללים אחרים.

גורמי ממשל

ארגון מתפעל

 • חברים -ארגון מתפעל של השירות הלאומי-אזרחי לחרדים

חקיקה ונהלים