היעדרות של מתנדב שירות לאומי-אזרחי מעבר למכסת ימי החופשה, חופשות החגים וימי המחלה תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן)
תקופה זו לא תיחשב לעניין תקופת השירות, ועל המתנדב יהיה להשלים את תקופת הימים בהם נעדר
אם המתנדב לא ישלים תקופה זו, הוא עלול שלא לעמוד בתנאי הזכאות להטבות למסיימי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי

היעדרות של מתנדב שירות לאומי-אזרחי מעבר למכסת ימי החופשה, חופשות החגים וימי המחלה תדווח כתקופה בלי נמנית (תב"ן).

 • תקופה זו לא תיחשב לעניין תקופת השירות, ועל המתנדב להשלים את תקופת הימים בהם נעדר.
 • אם המתנדב לא ישלים תקופה זו, הוא עלול שלא לעמוד בתנאי הזכאות להטבות למסיימי שירות לאומי.
דוגמה
 • מתנדב שירות לאומי-אזרחי החל את שירותו ביום 01.09.2011 וסיים אותו ביום 31.08.2012
 • במהלך תקופה זו המתנדב לקח 30 ימי חופשה מעבר לימי החופשה הניתנים למתנדבים.
 • ימי חופשה אלו נספרו כתקופת שירות בלתי נמנית, ולכן בפועל תקופת שירותו כללה 11 חודשים (ולא 12 חודשים).
 • המתנדב לא השלים את ימי ההתנדבות החסרים.
 • המתנדב מצא בסוף השירות שהוא אינו זכאי להטבות מסוימות ולמשל מענק שחרור ופיקדון אישי, כיוון שאלו ניתנות למתנדבים אשר סיימו 12 חודשי שירות לפחות.
דוגמה
 • מתנדבת שירות לאומי-אזרחי החלה את שירותה ביום 01.09.2012 וסיימה אותו ביום 21.08.2014.
 • במהלך השנה הראשונה, היא חלתה תקופה ארוכה של כ-80 יום, שעולה על מכסת ימי המחלה המותרים, ובקשתה לאישור חריג של ימי מחלה נוספים נדחתה.
 • היעדרותה של המתנדבת מעבר לימי המחלה המותרים מסתכמת ב-60 יום, כאשר אלו נחשבו כתקופה בלתי נמנית. לכן בפועל, נרשם כי המתנדבת שירתה שירות לאומי-אזרחי במשך שנה אחת ו-10 חודשים (במקום 24 חודשים).
 • המתנדבת לא השלימה את ימי ההתנדבות החסרים.
 • בהמשך, התברר למתנדבת כי היא אינה זכאית למענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת) כיוון שהיא אינה עומדת בתנאי הזכאות: היא לא השלימה תקופת שירות של 24 חודשים.

חשוב לדעת

 • ניתן לפנות לארגון ההתנדבות המוכר או לארגון חברים במקרה של מתנדבים חרדים, ולבקש להשלים את תקופת השירות שנחשבה כתקופה בלתי נמנית.
 • בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדב חובת התייצבות במקום השירות או במקום אחר על-פי הוראות הארגונים. ככל שהשביתה נמשכת יותר מ-7 ימים ולא נמצא למתנדב מקום חלופי לשירות, יש לדווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי, אשר תשקול אם לאשר תקופה זו כנמנית לשירות, בהתאם לנסיבות.
 • להרחבה אודות ימי החופשה, ימי המחלה וימי חופשות החגים לפי אופי השירות, מומלץ לבקר בפורטלים הרלוונטיים לפי העניין: שירות לאומי-אזרחי או שירות לאומי-אזרחי לחרדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות