הקדמה:

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון ההתנדבות המוכר
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 20 ימים בשנה
למידע נוסף ראו סעיף 4.2.18 לנוהל חופשות והיעדרויות של רשות השירות הלאומי-אזרחי

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים בשנה.

 • הזכאות מתייחסת ל- 20 "ימים קלנדריים"- 20 ימים שבמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים את ימי המנוחה השבועית והחגים.
 • מתנדבים הנעדרים באישור רפואי בשל מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון ההתנדבות המוכר.
 • היעדרות של מעל ל-20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
 • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות העולה על 20 ימים (עד ל-70 ימים נוספים לכל היותר). ככל שהבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא תקופה בלתי נמנית.
שימו לב
היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה לא תופחת ממכסת ימי המחלה או החופשה
 • מתנדב או מתנדבת השירות הלאומי-אזרחי שנעדרו מהשירות עקב שהייה בבידוד בית בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ימי הבידוד יוכרו כימי שירות ולא יופחתו ממכסת ימי החופשה או המחלה שעומדים לרשותו.
 • מתנדב ששוהה בבידוד בבית נדרש להודיע מיד לרכזת שלו, שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי.

מי זכאי?

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה

 • מתנדב או מתנדבת השירות הלאומי-אזרחי שנעדרו מהשירות עקב שהייה בבידוד בית בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ימי הבידוד יוכרו כימי שירות ולא יופחתו ממכסת ימי החופשה או המחלה שעומדים לרשותו.
 • מתנדב ששוהה בבידוד בבית נדרש להודיע מיד לרכזת שלו, שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי.

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

 • מעבר לימי מחלה, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים ככל מתנדב.
 • מידע זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. המידע אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאים וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים