הקדמה:

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון ההתנדבות המוכר
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 20 ימים בשנה
למידע נוסף ראו סעיף 4.2.18 לנוהל חופשות והיעדרויות של רשות השירות הלאומי-אזרחי

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים בשנה.

 • הזכאות מתייחסת ל- 20 "ימים קלנדריים"- 20 ימים שבמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים את ימי המנוחה השבועית והחגים.
 • מתנדבים הנעדרים באישור רפואי בשל מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון ההתנדבות המוכר.
 • היעדרות של מעל ל-20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
 • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות העולה על 20 ימים (עד ל-70 ימים נוספים לכל היותר). ככל שהבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא תקופה בלתי נמנית.

מי זכאי?

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה

 • מתנדב אשר על-פי הנחיות משרד הבריאות נדרש לשהות בבידוד, מתבקש להודיע מיד לרכזת שלו, שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי ויצרף את הדיווח שלו למשרד הבריאות לדו"ח הנוכחות כהוכחה על הבידוד.
 • על-פי הנוהל שתוקפו מיום 10.05.2020, ימי הבידוד ינוכו ממכסת ימי המחלה של המתנדב. (לפני מועד זה, בגין ימי הבידוד המתנדב נדרש לציין בדו"ח הנוכחות "חופשת מיוחדת קורונה").
 • אם מכסת ימי המחלה של המתנדב תסתיים לפני תום ימי הבידוד, ימי החריגה יחשבו במסגרת היעדרות חריגה עקב מחלה.
 • מתנדבות בודדות אשר ניתן להם אישור מיוחד לנסיעה לחו"ל לצורך ביקור משפחות, ועם שובן לארץ הן נדרשות לשהות בבידוד:
  • אם המתנדבת הבודדת שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ימי הבידוד ידווחו כ"חופשה מיוחדת קורונה".
  • אם המתנדבת לא שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ינוכו ימי הבידוד ממכסת ימי המחלה העומדים לרשותה.
הערת עריכה
האם באמת עד ה 10.05.20 היעדרות בגין בידוד היתה נחשבת חופשה מיוחדת קורונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:44, 15 בספטמבר 2020 (IDT)

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

 • מעבר לימי מחלה, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים ככל מתנדב.
 • מידע זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. המידע אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאים וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים