הקדמה:

סטודנטית בהריון זכאית במהלך בחינה ליציאה לשירותים ולתוספת זמן של 25% לפחות (מזמן הבחינה)
במקרה שבו הסטודנטית זכאית לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, שיעור זמן התוספת הכולל לא יפחת מ-25%
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטית בהריון זכאית ליציאה חריגה לשירותים (נוסף על היציאות המותרות) במהלך הבחינה.

  • סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה השווה ל- 25% מזמן הבחינה.
  • במקרה שבו הסטודנטית זכאית לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, שיעור זמן התוספת הכולל לא יפחת מ-25%.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי לגבי ההריון.

חשוב לדעת

  • במקרה שבו סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, שיעור זמן התוספת הכולל ייקבע בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, ובלבד שלא יפחת מ-25%.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות