במהלך בחינה סטודנטיות בהיריון זכאיות לקבל תוספת זמן של 25% לפחות
אם סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן מסיבה נוספת כלל התוספת לא תפחת מ-25%
סטודנטיות בהיריון זכאיות לצאת לשירותים במהלך הבחינה
למידע רשמי ראו סעיפים 7(ג)-7(ה) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות בהיריון זכאיות במהלך בחינה:

  • לצאת לשירותים.
  • לתוספת זמן של 25% לפחות מזמן הבחינה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי (למשל הצגת אישור רפואי על ההיריון).

חשוב לדעת

  • במקרים שבהם סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן מסיבה נוספת (שלא קשורה להיריון) כלל התוספת תיקבע בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, אך לא תפחת מ-25% מזמן הבחינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות