אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו יורשים על פי דין, עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור למדינה


במקרה שאדם מת ולא השאיר אחריו צוואה, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה.

 • אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק לא נמצאו יורשים, העיזבון יעבור למדינה ואם לאחר מספר שנים לא יימצאו יורשים, המדינה תהפוך לבעלי העיזבון.
שימו לב
 • המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.

ניהול העיזבון

 • על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, כדי למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העיזבון לבעלות המדינה.
 • החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מתוך נכסיו של האדם שמת, לאחד או יותר מאלו:
  • לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.
  • לאדם או תאגיד אשר האדם שמת, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
  • לקרוב משפחה של האדם שמת או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה