"כרטיס יוצא" הוא אישור כניסה ויציאה חד פעמי אשר מונפק על ידי משרד הפנים לצורך מעבר לירדן דרך גשר אלנבי - המלך חוסיין בלבד
תוקפו של כרטיס יוצא הוא 3 שנים
בדרך כלל, כרטיס יוצא יונפק לתושבי מזרח ירושלים ולתושבי רמת הגולן שאינם אזרחים

"כרטיס יוצא" הוא אישור כניסה ויציאה חד פעמי אשר מונפק על ידי משרד הפנים לצורך מעבר לירדן דרך גשר אלנבי - המלך חוסיין בלבד.

  • בדרך כלל, כרטיס יוצא מונפק לתושבי הקבע במזרח ירושלים ולתושבי הקבע ברמת הגולן שאינם אזרחים.
  • תוקפו של כרטיס היוצא הוא 3 שנים.
  • תושב קבע אשר מבקש לצאת מישראל לחו"ל, מצטייד בדרך כלל בתעודת מעבר ובאשרת חוזר על גביה, ואשר מאפשרים לו לצאת מכל מעברי הגבול של ישראל, באופן רב פעמי.
  • כרטיס היוצא הוא כרטיס יציאה ואשרת חזרה חד פעמיים, כלומר, להבדיל מתעודת המעבר, ניתן להשתמש בו לצורך נסיעה אחת בלבד לירדן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים