כשעובד מגיש תביעה לבית הדין לתשלום שעות נוספות, והמעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות ההעסקה, על העובד לתת גרסה עובדתית מינימלית על כך שעבד בשעות נוספות ואז נטל השכנוע עובר אל המעסיק ,לשכנע שהעובד לא הועסק בשעות הנוספות הנטענות
אם המעסיק לא ישכנע את בית הדין , יחייב בית הדין את המעסיק בתשלום שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או על 60 שעות נוספות חודשיות
אם בית הדין דחה את טענתו של העובד שהוא הועסק בשעות נוספות, אין לחייב את המעסיק בתשלום גמול שעות נוספות, גם אם המעסיק לא הציג דוחות נוכחות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 47715-09-14
תאריך:29.03.2017
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד המערער הועסק כמנהל מכירות אצל החברה המשיבה החל מיום 1.02.2008 ועד ליום 31.03.2011, עת התפטר העובד מהחברה.
 • העובד הגיש תביעה נגד החברה, בה עתר בין היתר לתשלום גמול עבור שעות נוספות.
 • החברה לא ערכה רישום שעות עבודה של העובד, כנדרש על פי הדין.
 • ביום 01.02.2009 נכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר במסגרתו שינה סעיף 26ב לחוק הגנת השכר את חלוקת הנטלים בתביעה של עובד לשכר עבודה, לרבות תביעה לגמול שעות נוספות, כך שאם המעסיק לא ערך רישום כדין של שעות העסקה, מוטלת עליו חובת ההוכחה לשכנע שהעובד לא עבד בשעות השנויות במחלוקת .
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע שחוק שעות עבודה ומנוחה חל על העובד, אך דחה את טענתו של העובד לפיה הוא הועסק בשעות נוספות מאחר והעובד לא הניח תשתית עובדתית המוכיחה זאת.
 • מכאן הערעור לבין הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • כשעובד מגיש תביעה לבית הדין לתשלום גמול עבור שעות נוספות, והמעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות ההעסקה, על העובד לתת תחילה גרסה עובדתית מינימלית על כך שעבד בשעות נוספות ואז נטל השכנוע עובר אל המעסיק ,לשכנע שהעובד לא הועסק בשעות הנוספות הנטענות.
 • חובת ההוכחה המוטלת על תובע גמול שעות נוספות היא מינימלית, ודי בתצהיר התומך בתביעה, או לגבי מי שאינו מיוצג, די בכתב תביעה, ובלבד שיכתבו במסמכים אלה מהן שעות העבודה הנתבעות על ידו.
 • כאשר העובד עמד בנטל הראשוני של מתן גרסה עובדתית עובר נטל השכנוע לכתפי המעסיק. אם המעסיק לא ישכנע את בית הדין שהעובד לא הועסק בשעות נוספות, יחייב בית הדין את המעסיק בתשלום שעות נוספות של עד 15 שעות נוספות שבועיות או עד 60 שעות נוספות חודשיות.
 • אם העובד לא עמד בנטל הראשוני ובית הדין דחה את טענתו של העובד לפיה עבד בשעות נוספות, אין לחייב את המעסיק בתשלום גמול שעות נוספות, גם אם המעסיק לא הציג דו"חות נוכחות.
 • לצורך יישום סעיף 26ב לחוק הגנת השכר ניתן להבחין בין מספר מצבים אפשריים :
  • הראשון- כאשר אחד הצדדים הצליח לשכנע את בית הדין בקיומה של עבודה נוספת בהיקף מסוים. במקרה כזה ייפסק גמול השעות הנוספות בהתאם להיקף השעות הנוספות שהוכח.
  • השני- כשניתן לקבוע שהעובד עבד שעות נוספות, אך לא ניתן להוכיח את היקף עבודתו בגלל העדר רישום שעות העבודה כדין. במקרה זה נטל השכנוע יעבור למעסיק להוכיח אם וכמה שעות עבד העובד בשעות נוספות, ואם המעסיק לא יעמוד בנטל ההוכחה, יחייב בית הדין את המעסיק בתשלום שעות נוספות שלא יעלה על 15 שעות נוספות שבועיות או על 60 שעות נוספות חודשיות, כאמור בסעיף 26ב(ב) לחוק.
  • השלישי- כאשר אף אחד מהצדדים לא הצליח לשכנע את בית הדין בגרסתו, וההסתברות שהעובד עבד שעות נוספות שקולה להסתברות שלא עבד. במקרה זה נטל השכנוע יעבור למעסיק ובית הדין יחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות שלא יעלה על 15 שעות נוספות שבועיות או על 60 שעות נוספות חודשיות
  • הרביעי- כאשר בית הדין קובע שהעובד לא עבד בשעות נוספות. במקרה זה התביעה לשעות נוספות תדחה גם אם המעסיק לא הציג דוחות נוכחות.
 • מקרה זה הנו במצב הרביעי, שכן גרסת העובד באשר לעצם ההעסקה בשעות נוספות נדחתה ועל כן התביעה לתשלום גמול שעות נוספות נדחית.

משמעות

 • בתביעה של עובד לשכר עבודה לרבות תשלום גמול שעות נוספות, על העובד מוטל תחילה הנטל של מתן גרסה עובדתית מינימלית, גם אם המעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות העסקה.
 • חובת ההוכחה המוטלת על תובע גמול שעות נוספות היא מינימלית, ודי בתצהיר התומך בתביעה, או לגבי מי שאינו מיוצג, די בכתב תביעה, ובלבד שיכתבו במסמכים אלה מהן שעות העבודה הנתבעות על ידו.
 • כאשר העובד עמד בנטל הראשוני של מתן גרסה עובדתית, והמעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות ההעסקה, עובר נטל השכנוע לכתפי המעסיק להוכיח אם וכמה שעות עבד העובד שעות נוספות. אם המעסיק לא יוכיח זאת, בית הדין יחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות שלא יעלה על 15 שעות נוספות שבועיות או על 60 שעות נוספות חודשיות.
 • אם בית הדין דחה את טענתו של העובד שהוא הועסק בשעות נוספות, אין לחייב את המעסיק בתשלום גמול שעות נוספות, גם אם המעסיק לא הציג דוחות נוכחות.

חשוב לדעת

 • ב עע (ארצי) 27280-06-16מיום 31.10.2017, חזר בית הדין הארצי על ההלכה לפיה במקרה בו אף אחד מהצדדים לא הצליח לשכנע את בית הדין בגרסתו, וההסתברות שהעובד עבד שעות נוספות שקולה להסתברות שלא עבד (המצב השלישי), עובר נטל השכנוע לכתפי המעסיק ובית הדין רשאי לחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות שלא יעלה על 15 שעות נוספות שבועיות או על 60 שעות נוספות חודשיות, אך מסור לו שיקול דעת לפסוק גמול נמוך מהתקרה שבחוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו