הקדמה:

רשם ההוצאה לפועל קבע כי אסור להטיל עיקול על משכורת של חייב שסכומה נמוך מהסכום ה"מוגן מעיקול"
סכום "מוגן מעיקול"הוא סכום קצבת הבטחת הכנסה, המעודכן מדי תקופה ונקבע בהתאם להרכב המשפחתי של כל חייב
אזהרה
החלטה זו ניתנה על-ידי רשם ההוצאה לפועל והיא אינה מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי החלטה זו, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
לשכת ההוצאה לפועל בקריות
מס' תיק:
13-03773-07-5
תאריך:
19.11.2017

הרקע העובדתי

 • נגד החייב מתנהל תיק הוצאה לפועל.
 • במסגרת התיק ולבקשת הזוכה, הוטל עיקול על המשכורת של החייב שאצל המעסיק של החייב (הנחשב לצד ג').
 • אותו צד ג' (משלם המשכורת של החייב), טען בתגובה לצו העיקול, כי לא ניתן להטיל עיקול על המשכורת מאחר וסכומה נמוך מהסכום ה"מוגן מעיקול".
 • החייב מרוויח 4,000 ש"ח לחודש והסכום ה"מוגן מעיקול" במקרה זה, לפי ההרכב המשפחתי של החייב הוא 4,334 ש"ח (נכון לזמן הבקשה וההחלטה).
 • הזוכה טען כי לפי סע' 8 לחוק הגנת השכר, ניתן להטיל עיקול על 20% מהמשכורת של החייב וביקש לחקור את צד ג'.

החלטת רשם ההוצאה לפועל

 • רשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה לזימון צד ג' לחקירה לאחר שדן בפרשנות שיש לתת לסעיף 8 לחוק וקבע כי:
  • יש לפרש את סעיף החוק בצורה שתעניק הגנה מלאה מפני עיקול משכורת של עובד, כל עוד סכומה נמוך מהסכום ה"מוגן מעיקול".
  • זכותו של העובד כי שכרו יהיה מוגן מפני עיקול במקרה כזה, גוברת על זכותו של הזוכה לגבות את חובו.

משמעות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח ההחלטה באדיבות אתר "נבו".