הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת לחצני מצוקה ושירותי רופא ואמבולנס לניצולי שואה נזקקים
תוכנית זו נסגרה בסוף שנת 2012 ולא ניתן לבקש במסגרתה בקשות נוספות. כמו כן לא מתקבלות פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה במסגרת תוכנית חדשה שנפתחה ב 2015
יחד עם זאת, אלמן או אלמנה של ניצול שואה שהיה זכאי ללחצן מצוקה במסגרת התוכניות שנסגרו, זכאים להעברת לחצן המצוקה על שמם בתנאי שהם ניצולי שואה בעצמם ועומדים במבחן הכנסה
הזכאות מותנית בעמידה בתנאי זכאות ובאישור הקרן לרווחה
למידע נוסף ראו באתר הקרן לרווחה


הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מפעילה תוכנית במסגרתה היא ממנת לחצני מצוקה לכ-10,000 ניצולי שואה נצרכים ובני/בנות זוגם, כולל סבסוד של שירותי רופא ואמבולנס.

 • תוכנית זו נסגרה בסוף שנת 2012, ולא מתקבלות במסגרתה פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה. כמו כן לא מתקבלות פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה במסגרת תוכנית חדשה שנפתחה בשנת 2015.
 • החל מינואר 2013, מתקבלות פניות חדשות רק לשם העברת לחצני המצוקה של ניצולי השואה שהיו זכאים ללחצן המצוקה מהקרן לרווחה ונפטרו, על שמם של בני הזוג של ניצולי השואה.
 • האלמן או האלמנה של ניצול השואה שהיה זכאי ללחצן המצוקה זכאים להעברת לחצן המצוקה על שמם רק אם הם ניצולי שואה בעצמם ועומדים במבחן הכנסה, כמפורט בהמשך.
 • במקרה שבקשתם של האלמן או האלמנה להעברת לחצן המצוקה על שמם אושרה, עליהם לשלם דמי השתתפות עצמית בסך של 105 ₪ לשנה (עד ארבעה תשלומים ובאחריות הספק).
 • אלמן או אלמנה של ניצול השואה, אשר בעת אישור הקרן להעברת לחצן המצוקה על שמם הינם בני 80 ומעלה או שהינם זכאים ל תוספת שעות סיעוד מהקרן, לא ישלמו השתתפות עצמית כלשהיא.
 • לאלמן או אלמנה אשר בקשתם להעברת לחצן המצוקה על שמם אושרה, ניתנת יחד עם לחצן המצוקה "חבילת זהב", המקנה שירותים נוספים הכוללים:
  • ביקור רופא 24 שעות, לילה, שבתות וחגים בהשתתפות עצמית של 25 ₪.
  • אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים (במקרים בהם לא ניתן החזר מקופת חולים) בהשתתפות עצמית של 27 ₪.

מי זכאי?

 • החל מינואר 2013, מתקבלות פניות חדשות רק לשם העברת לחצני מצוקה על שמם של בני הזוג של ניצולי שואה שהיו זכאים ללחצן מצוקה, ועומדים בכל תנאי הזכאות שלהלן:
 • הנם ניצולי שואה בעצמם
 • עומדים ברף ההכנסות של עד של 10,703.22 ₪ ברוטו לחודש. - החל מיום 17.04.2016 ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסה אינה כוללת רנטות ותגמולים, המשולמים לניצולי השואה בגין נרדפות.
 • ניצולי שואה שכבר מותקן לחצן מצוקה בביתם, אינם מושפעים משינוי תנאי הזכאות, והם ממשיכים לקבל את השירות כבעבר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחראית תחום לחצני המצוקה בקרן לרווחה, בטלפון 073-2670400, או באמצעות דואר אלקטרוני , כדי לקבל הדרכה וסיוע באופן הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • עד שנת 2015 ניתן שירות התיקונים ללחצני המצוקה על ידי חברת עזר פון. למידע נוסף לחץ כאן.
 • משנת 2015 יינתן שירות התיקונים ע"י חברת "נטלי סקיולייף"
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.