בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון לימודי נהיגה
יתומים של החללים שהתייתמו לפני גיל 17 זכאים לקבל מענק בגיל 17 ללא התניה בלימודי נהיגה בפועל


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון לימודי נהיגה.

מי זכאי?

 • הורים ובני/בנות זוג שכולים (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה, שלומדים נהיגה.
 • יתומים של חללי פעולת איבה:
  • מי שהתייתמו לפני גיל 17 זכאים לקבל מענק בגיל 17 ללא התניה בלימודי נהיגה בפועל.
  • מי שהתייתמו בגיל 21-17 ולומדים נהיגה זכאים לקבל החזר כספי עד גיל 30.

היקף הסיוע

היקף ההשתתפות במימון הלימודים (נכון ל-2024)
הזכאים שיעור ההשתתפות
יתומים שהתייתמו לפני גיל 17 מענק בסך 2,417 ₪
 • בני/בנות זוג שכולים
 • יתומים שהתייתמו בגיל 21-17
החזר כספי עד סכום של 2,417 ₪
​הורים שכולים החזר כספי עד סכום של 1,748 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • ליתומים שהתייתמו לפני גיל 17 המענק ישולם אוטומטית כאשר יגיעו לגיל 17 ויצורף לתגמול של ההורה האלמנ/ה.
 • הורים ובני/בנות זוג שכולים שלומדים נהיגה יגישו למחלקת השיקום בסניף המטפל בקשה להחזר בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית על שמם עם הסכום ששילמו עבור השיעורים.
 • יתומים שהתייתמו בגיל 21-17 ולומדים נהיגה יגישו בקשה להחזר בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית על שמם עם הסכום ששילמו עבור השיעורים - לפני שיגיעו לגיל 30.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים