הקדמה:

הורים, אלמן או אלמנה ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה, אשר לומדים נהיגה, זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה בסכום קבוע
לא ניתן לקבל השתתפות רטרואקטביית על שנים קודמות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הורים, אלמן או אלמנה ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה, אשר לומדים נהיגה זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה בסכום קבוע.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • ועדת שיקום תדון בכל בקשה ובקשה, ואם תחליט להיענות לה, תקבע את סכום הסיוע בהתאם להוראות ובכפוף לתקציב השנתי המאושר למטרה זו.

חשוב לדעת

  • חשוב לפנות לפקיד השיקום מיד עם תחילת לימודי הנהיגה.
  • לא ניתן לקבל מענק לימוד נהיגה רטרואקטיבית לשנים קודמות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים