בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות במימון שיעורי נהיגה


שימו לב
קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.
 • הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.
 • הקו פועל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00 וביום שישי משעה 8:00 עד 13:00.
 • בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות במימון שיעורי נהיגה.

מי זכאי?

 • הורים, אלמנות ואלמנים (כולל ידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה, שלומדים נהיגה.
 • יתומים שהתייתמו לפני גיל 17 - יש זכאות אוטומטית למענק בגיל 17 ללא התניה בלימודי נהיגה בפועל.
 • יתומים שהתייתמו בגיל 21-17 שלומדים נהיגה יכולים לממש את הזכאות עד גיל 30.

שיעורי ההשתתפות (נכון ל-01.01.2023)

 • ​הורים שכולים זכאים להחזר כספי עד לסכום של 1,691 ₪.
 • אלמנות ואלמנים (כולל ידועים בציבור) זכאים להחזר כספי עד לסכום של 2,338 ₪.
 • יתומים שהתייתמו לפני גיל 17 זכאים למענק בסכום קבוע של 2,338 ₪.
 • יתומים שהתייתמו בגיל 21-17 זכאים להחזר כספי עד לסכום של 2,338 ₪ (לפני שיגיעו לגיל 30).

תהליך מימוש הזכות

 • ליתומים שהתייתמו לפני גיל 17 המענק ישולם אוטומטית כאשר יגיעו לגיל 17 ויצורף לתגמול של ההורה האלמנ/ה.
 • הורים, אלמנות ואלמנים שלמדו נהיגה יפנו למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ויגישו בקשה להחזר בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית של התשלום לשיעורים על שמם.
 • יתומים שהתייתמו בגיל 21-17 צריכים להגיש בקשה להחזר בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית לפני שיגיעו לגיל 30.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים