בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים לדמי ניידות חודשיים אם אין בבעלותם רכב
הורים שכולים זכאים לדמי ניידות שמשולמים כחלק מהתגמול החודשי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני זוג שכולים של חללי פעולת איבה ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים לדמי ניידות, אם אין בבעלותם רכב.

היקף הסיוע

  • סכום דמי הניידות: 437 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
שימו לב
להורים שכולים התגמול החודשי כולל החזר קבוע בסך 429 ₪ (נכון ל-2022) עבור תרופות, אגרת רכב שנתית, דמי ניידות ומס קנייה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • דמי הניידות משולמים אוטומטית עם התגמול החודשי (להורים שכולים התשלום נכלל בתגמול).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים