בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות במימון אגרת הרכב (טסט) וביטוח הרכב שבבעלותם
להורים שכולים מימון אגרת הרכב מגולם בתגמול החודשי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות שנתית במימון אגרת הרכב וביטוח הרכב שבבעלותם.

היקף הסיוע

 • על תשלום אגרת הרכב יינתן החזר עד סכום של 1,756 ₪ (נכון ל-2024).
 • על תשלום ביטוח מקיף וביטוח חובה לרכב יינתן החזר עד סכום של 5,528 ₪ (נכון ל-2024).

מי זכאי?

 • בני/בנות זוג שכולים (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.
 • יתומים ששני הוריהם נהרגו בפעולת איבה (הזכאות לסיוע במימון מתחילה מגיל 18).
שימו לב
להורים שכולים התגמול החודשי כולל החזר קבוע בסך 429 ₪ (נכון ל-2022) עבור תרופות, אגרת רכב שנתית, דמי ניידות ומס קנייה.

תהליך מימוש הזכות

החזר על תשלום אגרת רכב (טסט)

 • יש להציג מדי שנה צילום של תשלום אגרת הרכב (או את רישיון הרכב אחרי ששולמה האגרה) למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל (ניתן לשלוח באמצעות האתר).
 • ההחזר יינתן לפי סכום האגרה ששולם בפועל (ועד לסכום המירבי).

החזר על תשלום ביטוח הרכב

 • כדי לקבל את ההחזר בפעם הראשונה יש להגיש למחלקת נפגעי איבה:
  • רישיון רכב תקף.
  • תעודת ביטוח חובה וביטוח מקיף, או קבלה על תשלום הביטוח על שם בני המשפחה השכולים.
 • בפעמים הבאות ההחזר יינתן אחרי שיוצג צילום רישיון רכב תקף.
 • מי שקיבלו בשנה החולפת החזר על תשלום אגרת הרכב יקבלו אוטומטית את ההשתתפות בתשלום הביטוח.​​
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים