הלשכה מאגדת את היועצים הפנסיוניים העצמאיים ובלתי תלויים, אשר נותנים ייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי. הייעוץ ניתן הן לעובדים, הן למעסיקים והן לעצמאים. ניתן לפנות אל הלשכה דרך אתר האינטרנט שלה.

פרטים

תחומי עיסוק:פנסיה וחיסכון ארוך טווח
אתר:לאתר
שנת הקמה:2008
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם