רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אחראית על התחומים הבאים:

 • ביטוח (ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני וביטוח כללי) - כלל עסקי הביטוח הנעשים בארץ או שיש להם השפעה קבועה על פעילות כלכלית-ביטוחית בישראל.
 • חיסכון - עיצוב מדיניות עידוד החיסכון והתאמתו לצרכי המשק הלאומי ולפרטים.
 • שוק ההון - ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון, בעיקר באמצעות חקיקה, הסדרה ותיאום.

פרטים

שיוך:משרד האוצר
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רח' קפלן 1, ירושלים 9195015
טלפון:*3002
1222-3002 ממרכזיות
פקס:02-5695342

פעילות הרשות

 • פיקוח ישיר, מעורבות בתנאי ביטוח, תעריפים ודרכי השקעה.
 • פיקוח עקיף, פיקוח יציבתי, בעיקר באמצעות תחשיבי עתודות והון.
 • רישוי ומתן היתרי שליטה בגופים פיננסיים הנמצאים בפיקוח הרשות.
 • הערכה מוסדית של הגופים הפיננסיים הנמצאים בפיקוח הרשות.
 • בקרה ותקינה חשבונאית.
 • גילוי נאות והסברה.
 • פיקוח ישיר על הגופים הפיננסיים הבאים:
  • חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, סוכני ביטוח.
  • חברות לניהול קרנות פנסיה.
  • חברות לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.
  • בנקים (תוכניות חסכון).
  • גופים הנותנים שירותי מטבע.

טיפול בפניות הציבור

נושאים וזכויות


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים