קרן פנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה של מוות וביטוח למקרים של נכות ואובדן כושר העבודה
כל החוסכים בקרן ערבים זה לזה כדי להבטיח מספיק כסף לשלם לכולם
הקרן גובה דמי ניהול מהחוסכים, אך אסור לה לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה המקסימלית
קיימים אמצעים אחרים לחיסכון פנסיוני, כמו ביטוח מנהלים או קופות גמל

קרן פנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) וביטוח למקרים של נכות ואי יכולת לעבוד.

 • קרן הפנסיה פועלת לפי הכללים הכתובים בתקנון הקרן, אשר עשויים להשתנות לפעמים.
 • לכל חוסך בקרן הפנסיה (הנקרא גם עמית בקרן פנסיה) יש חיסכון נפרד משלו, והוא משלם בעצמו על ניהול החיסכון ועל הביטוח.
 • בקרן פנסיה החוסכים ערבים זה לזה, ומבטיחים שתמיד יהיה די כסף לתשלום הקצבאות לחוסכים. אם התשלום של כל החוסכים לביטוח לא יספיק לתשלום הקצבאות, סכום הקצבה שיקבל כל חוסך תהיה קטנה יותר. מנגד, אם לא השתמשו בכל התשלום לביטוח, הקרן תחלק לכולם תוספת.
 • כל מבוטח יכול לבחור בין המסלולים השונים שהקרן מציעה.
 • גובה התשלום (קצבת הפנסיה החודשית) שאותו משלמת הקרן לעמית (או במקרה של מוות - לשאירים שלו) לאחר פרישתו לגמלאות, נקבע על-פי הגורמים הבאים:
  • הסכומים שחסך במהלך התקופה שעבד והפריש כספים לקרן.
  • הרווחים שנצברו כתוצאה מהשקעת הכספים הללו על-ידי הקרן.
  • חישובים אקטוארים שמבוצעים על-ידי הקרן ואשר מבוססים על תוחלת החיים (למשל, מקדם המרה לקצבה) הצפויה ועל כמות התביעות שמגישים חוסכים לתשלום קצבה מקרן הפנסיה.
  • כמות הכספים שקיימת בקרן הפנסיה.
 • קרן הפנסיה גובה מהחוסכים דמי ניהול.
  • דמי הניהול בין הקרנות השונות ובין המסלולים השונים אינם זהים.
  • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • קיימים אמצעים אחרים לחיסכון פנסיוני: האחד - ביטוח מנהלים, והשני - קופת גמל.

חשוב לדעת

 • כספים המופקדים בקרן הפנסיה מוגנים מפני הטלת עיקול, כל עוד לא הגיע המועד שבו יכול החוסך למשוך את הכספים בעצמו מתוך הקרן.
 • במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקרן.
 • עם זאת, במקרה שקרן הפנסיה עצמה העניקה הלוואה לחוסך, והוא הסכי לשעבד את כספי החיסכון הפנסיוני שלו כנגד ההלוואה, מותר יהיה לקרן הפנסיה לעקל את הכספים אם החוסך לא יעמוד בהחזר ההלוואה.
 • למידע נוסף ראו עיקול כספי פנסיה, כספי פיצויי פיטורים וכספים אחרים שהופקדו לקופת גמל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.