מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות כולל את נתוני כל המועמדים להשתלות איבר שהגישו בקשה להרשם במאגר ואת נתוני כל מי שהסכים לתרום את איבריו לאחר מותו

מאגר המידע המנוהל על-ידי המרכז הלאומי להשתלות הוא המאגר היחיד בישראל המכיל הן את פרטי החתומים על כרטיס תורם והן את פרטי הממתינים להשתלה.

 • המאגר כולל את הנתונים הבאים:
  1. פרטיו של כל מי שנתן הסכמה לנטילת איבר לאחר מותו;
  2. פרטי המועמדים להשתלת איבר, שהגישו בקשה להירשם במאגר:
   • רשימת הממתינים להשתלה מנוהלת באופן ממוחשב.
   • כל תושב בישראל זכאי להיכנס לרשימת הממתינים על פי המלצת הרופאים.
   • המיקום ברשימה נקבע באמצעות קריטריונים שגובשו על-ידי ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, למידע נוסף ראו הקצאת איברים להשתלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.