הקדמה:

מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות כולל את נתוני כל המועמדים להשתלות איבר שהגישו בקשה להרשם במאגר ואת נתוני כל מי שהסכים לתרום את איבריו לאחר מותו
 • מאגר המידע המנוהל על-ידי המרכז הלאומי להשתלות הוא המאגר היחיד בישראל המכיל הן את פרטי החתומים על כרטיס תורם והן את פרטי הממתינים להשתלה.
 • המאגר כולל את הנתונים הבאים:
 1. פרטיו של כל מי שנתן הסכמה לנטילת איבר לאחר מותו;
 2. פרטי המועמדים להשתלת איבר, שהגישו בקשה להירשם במאגר:
  • רשימת הממתינים להשתלה מנוהלת באופן ממוחשב.
  • כל תושב בישראל זכאי להיכנס לרשימת הממתינים על פי המלצת הרופאים.
  • המיקום ברשימה נקבע באמצעות קריטריונים שגובשו על-ידי ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, למידע נוסף ראו הקצאת איברים להשתלה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.