המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף היחיד בישראל שבו נרשמים להשתלה ובאמצעותו מתקיימת הקצאת איברים להשתלה.
לפני כל ניתוח השתלה בארץ, מתורם חי או מת, נדרש אישור של המרכז הלאומי להשתלות.
המרכז מהווה חלק ממשרד הבריאות ומדיניותו נקבעת על-ידי ועדת ההיגוי המחליטה גם בנושא הקצאת איברים לתרומה.

פרטים

שיוך:משרד הבריאות
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:adi@moh.health.gov.i
כתובת:מוזס יהודה ונח 15, תל אביב-יפו, מיקוד 6744253
טלפון:6262*
03-6061701
פקס:03-6061845

מטרות המרכז

 • הגדלת מספר תרומות האיברים והרקמות בישראל.
 • ניצול אופטימלי של איברים המיועדים להשתלה.
 • הפעלת מדיניות הקצאת איברים שוויונית ושקופה.
 • הגדלת מאגר התורמים על כרטיס תורם (כרטיס אדי).
 • תמיכה וליווי במשפחות שתרמו איברים של בני משפחתם.
 • הפעלת תוכניות להשתלה מתורמים חיים.

תפקידים

 • ניהול מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות.
 • קבלת בקשות של נתרמים להירשם במאגר המידע וטיפול בהן.
 • איתור נתרם מתאים לצורך הקצאה של איבר שניטל מן המת לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, או איבר שהובא לישראל.
 • עריכת פעולות הסברה לעידוד תרומות איברים.
 • ביצוע בקרת איכות במרכזים רפואיים מורשים בתחום נטילת איברים והשתלת איברים.
 • עידוד מחקרים והכשרה מקצועית, בתחום נטילת איברים והשתלת איברים.
 • תיאום בין מרכזים רפואיים מורשים, כולל פעולות לשימור איברים המיועדים להשתלה, עד לנטילתם, והעמדת כל האמצעים והשרותים הנדרשים לביצוע נטילת האיבר ע"י המרכז הרפואי המורשה שבו אמורה להתבצע השתלת איבר.

מבנה

 • המרכז להשתלות פועל באמצעות 4 מערכים:

מערך תרומות איברים מתורמים נפטרים

מערך רישום חולים והקצאת איברים

 • במרכז הלאומי להשתלות מתנהל רישום מועמדים להשתלה (זהו הגוף היחידי שבו מתנהל רישום כזה).
 • רשימת הממתינים להשתלה מנוהלת על-ידי המרכז באופן ממוחשב.
 • המיקום ברשימה נקבע על פי קריטריונים שגובשו על-ידי ועדת היגוי של המרכז.
 • הקריטריונים כוללים את גיל החולה, דחיפות רפואית, התאמת רקמות בין התורם לחולה, זמן המתנה להשתלה וקריטריונים רפואיים נוספים.
 • רק לאחר שמתקבלת אצל מתאמת השתלות הסכמה לתרומת איברים, מועברים נתוני התורם למרכז הלאומי להשתלות, ומוזנים למערכת הממוחשבת.
 • המערכת מצליבה את נתוני התורם עם נתוני הממתינים, ומאתרת את הממתינים המתאימים על פי החישוב הממוחשב של הקדימות.

מערך להשתלות מתורמים חיים

 • כל השתלה מתורם חי מבוצעת רק לאחר קבלת אישור של המרכז הלאומי להשתלות.
 • המרכז הלאומי להשתלות מרכז את הפעילות הקשורה באישור תרומות מתורמים חיים, ריכוז ישיבות ועדת הערכה מרכזית ופיתוח תוכניות להשתלה מתורמים חיים.
 • המרכז להשתלות מנהל את הטיפול בפיצוי תורמים חיים.

מערך הדרכה והסברה

 • המרכז אחראי לפתח ולקיים פעילות הדרכה והסברה להעלאת המודעות לתרומות איברים.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.