הפורטל מרכז היבטים שונים של מפגש פתאומי (חירום) של האזרח עם מערכת הבריאות.

מרגישים לא טוב? קבלתם כוויה? נפצעתם בעבודה?
בכל מקרה מסוג זה נשאלות שאלות בהקשר של פינוי באמבולנס, הגעה ישירה לחדר מיון ללא טופס 17 וכו'.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים