מבוטחי קופות החולים שפונו על ידי מד"א לבית החולים ואושפזו, זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי
מבוטחים שפונו על ידי מד"א באמבולנס טיפול נמרץ או בניידת טיפול נמרץ ולא אושפזו, זכאים למימון חלקי של עלות הפינוי
מי שפונו באמבולנס רגיל (שאינו אט"ן או נט"ן) ולא אושפזו ישלמו עבור הפינוי, מלבד למקרים שיפורטו בהמשך
מי שפונו בהכרה חלקית למרכז אקוטי לפגיעה מינית, זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי


מי שפונה באמבולנס לבית החולים עשוי להיות זכאי למימון חלקי או מלא של עלויות הפינוי בהתאם לנסיבות המקרה.

 • מי שפונו באמבולנס רגיל (לא של טיפול נמרץ) ולא אושפזו ישלמו עבור הפינוי בעצמם, מלבד למקרים הספציפיים שיפורטו בהמשך.
 • תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים (ראו פרטים באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות).
 • לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה של מד"א, ראו באתר מד"א.
 • לפרטי הזכאות בהתאם לקופות החולים השונות ראו:

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח בריאות שפונו לבית החולים באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ, בהתאם לנסיבות הבאות:

מימון מלא של עלויות הפינוי

 • מבוטחים שפונו ואושפזו בבית החולים זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים בה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שהועברו ממיון בבית חולים אחד להמשך טיפול בבית חולים אחר זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים שבה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שהועברו מבית חולים אחד לאחר זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי ביה"ח המפנה (אלא אם הועברו למוסד סיעודי).
 • מבוטחים שהועברו מבית החולים למסגרת שיקום או סיעוד מורכב זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים שבה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שנמצאים בהכרה מעורפלת עם חשד לתקיפה מינית שמוסעים באמבולנס למרכז אקוטי לתקיפה מינית זכאים להחזר מלא של הוצאות הפינוי.
 • מבוטחים שהוסעו לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס ונפטרו לפני שאושפזו, יתקבל החזר מלא של הוצאות הפינוי עד לסכום האגרה שקבועה בתקנות.

מימון חלקי של עלויות הפינוי

 • מבוטחים שפונו באמבולנס טיפול נמרץ (אט"ן) או בניידת טיפול נמרץ (נט"ן) ולא אושפזו בבית החולים זכאים למימון 50% מהוצאות הפינוי על ידי קופת החולים בה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שמלאו להם 80 שנים וזכאים לגמלת סיעוד ולגמלת הבטחת הכנסה שמוסעים לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס, זכאים להחזר של 50% מהוצאות הפינוי, עד לסכום ששווה ל־50% מהאגרה שקבועה בתקנות.
 • חלק מקופות החולים מעניקות הטבות מעבר לזכאות הבסיסית (ראו פרטים באתר "כל הבריאות"). מומלץ לפנות לקופת החולים, בכל מקרה, לשם ברור היקף הזכאות.
טיפ
אזרחים ותיקים החברים בתוכנית קהילה תומכת יכולים להזמין בשעת חירום אמבולנס באמצעות לחצן מצוקה, ללא אישור רופא, בהשתתפות עצמית סמלית.

מי לא זכאי

 • מבוטחים שפונו באמבולנס רגיל (שאינו אט"ן או נט"ן) ולא אושפזו, יישאו בעלויות הפינוי בעצמם.

מקרי זכאות פרטניים

 • מי שאיבד הכרה (התעלף) במקום ציבורי והוזמן עבורו אמבולנס על-ידי עובר אורח, זכאי למלוא עלות הפינוי מקופת החולים שהוא מבוטח בה.
 • חולי קורונה:
 • נפגעי תאונות דרכים:
  • נפגעי תאונות דרכים יישאו במלוא עלות הפינוי, במקרה של פינוי באמבולנס רגיל (חברת הביטוח שיש לה חבות ביטוחית לתאונה תשלם פיצוי לנפגע על סמך אישור משטרתי על התאונה).
  • במקרה של פינוי בניידת טיפול נמרץ או אמבולנס טיפול נמרץ, קופת החולים תישא במלוא עלות הפינוי.
  • לפרטים נוספים, ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס לנפגעי תאונות דרכים.
 • נפגעי תאונות עבודה:
 • נשים הרות שפונו לבית החולים וילדו:
  • נשים הרות שפונו לבית החולים וילדו בתוך 72 שעות ממועד הפינוי זכאיות למימון מלא של הוצאות הפינוי.
  • המימון נעשה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ולא על-ידי קופת חולים.
  • אם היולדת לא ילדה בתוך 72 שעות ממועד הפינוי, המימון נעשה על ידי קופת החולים.
  • לפרטים נוספים, ראו פינוי יולדת באמבולנס.
 • חיילי צה"ל זכאים למימון מלא מהצבא. לפרטים נוספים ראו פינוי חייל באמבולנס.
 • חולי אפילפסיה זכאים למימון מלא בנסיבות מסויימות. לפרטים נוספים ראו אפילפסיה.
 • חולים אונקולוגיים וחולי דיאליזה הנוסעים לטיפולים בבית חולים ויש הצדקה רפואית להסעתם באמבולנס, זכאים להשתתפות בגובה 50% מטעם קופת החולים.
  • קופת החולים רשאית להתקשר עם חברת אמבולנסים ולהפנות את מטופליה לפינוי באמבולנסים של חברה זו בלבד (לצורך השתתפות כספית).
  • מומלץ לבדוק מראש מול הקופה.
 • נפגעי פעולות איבה זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על ידי המוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים ראו מימון הוצאות פינוי באמבולנס לנפגעי פעולות איבה.
 • מאושפזים במוסד סיעודי המקבלים סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות ("אשפוז בקוד"), זכאים למימון של הוצאות פינוי מהמוסד לבית חולים על-ידי המוסד בו הם מאושפזים בהתאם להסדר שבין משרד הבריאות למוסדות בהם מתבצע אשפוז סיעוד ב"קוד".
 • מבוטחים המפונים על רקע פסיכיאטרי עשויים להיות זכאים למימון מלא או חלקי של הוצאות הפינוי מקופת החולים, מבית החולים הפסיכיאטרי שבו הם מאושפזים או ממחוז הפסיכיאטר המחוזי שהוציא את הוראות האשפוז, בהתאם לנסיבות.
  • הזכאות למימון או להחזר עשויה להתקיים גם אם המבוטח לא התאשפז בפועל.
  • תנאי הזכאות משתנים בין קופות החולים השונות, ומומלץ לבדוק מראש מול הקופה.
 • מבוטחים שנפטרו בבית: בהתאם לחוברת זכויות לאוכלוסייה הבוגרת של מבוטחי "לאומית", הקופה מממנת תשלום במקרה שהוזמנו אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ, אך המבוטח נפטר בביתו.
 • העברה מבית חולים כללי לבית חולים כללי אחר: עלות העברת מטופל שמאושפז בבית חולים כללי באמבלונס לבית חולים כללי אחר תחול על בית החולים המפנה, וזאת בתנאי שהוא זקוק לטיפול רפואי שאינו יכול לקבל אותו בבית החולים המפנה.

מימון על-ידי קופת החולים

פינוי לבית החולים שנעשה באמבולנס של מגן דוד אדום (מד"א)

 • למבוטחי קופות החולים שפונו באמבולנס של מד"א, שובר התשלום יישלח בשלב ראשון אל קופת החולים שהם מבוטחים בה, לבדיקת זכאות.
 • אחרי התשובה/הטיפול של קופת החולים תישלח הודעה מתאימה למקבלי השירות.
  • אם מקבלי השירות נמצאו זכאים לכיסוי עלויות מלא, קופת החולים תעביר את התשלום ישירות למד"א.
  • אם יימצא כי מקבלי השירות אינם זכאים כלל לכיסוי מקופת החולים, הם יקבלו הודעה עם פירוט ההחלטה של קופת החולים, ודרישה שיסדירו את התשלום ישירות מול מד"א.
  • אם יימצא כי מקבלי השירות זכאים לכיסוי חלקי מקופת החולים, הם יקבלו הודעה על הסכום שנותר לתשלום. את הסכום הם יידרשו להסדיר מול מד"א.
 • לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה של מד"א, ראו באתר מד"א.

פינוי לבית החולים שנעשה באמבולנס של ארגון שאינו מד"א

 • יש לפנות לאותו ארגון ולקופת החולים כדי לברר את אופן הסדרת התשלום.

מימון על-ידי המוסד לביטוח לאומי

מימון על-ידי צה"ל

מימון עלויות הזמנת אמבולנס כשלא נעשה פינוי לבית חולים

 • במקרה שהוזמן אמבולנס וניתן טיפול רפואי בזירת האירוע, אך לא נעשה פינוי לבית חולים, הזמנת האמבולנס תחוייב באגרה מופחתת:
  • עבור ניידת טיפול נמרץ - אגרה בשיעור 25% מגובה האגרה במקרה של פינוי.
  • עבור ניידת מד"א שאינה ניידת טיפול נמרץ - אגרה בשיעור 50% במקרה של פינוי.
 • במקרה שהוזמן אמבולנס ולא ניתן טיפול רפואי בזירת האירוע הזמנת האמבולנס לא תחוייב באגרה.
 • סל הבריאות אינו כולל מימון אגרה לאמבולנס במקרה שלא היה פינוי לבית חולים. עם זאת, חלק מקופות החולים נותנות החזר במקרים מסויימים. מומלץ לבדוק מול קופת החולים את תנאי הזכאות.
טיפ
לפי תקנות מגן דוד אדום, טיפול רפואי בזירת האירוע כולל בדיקה לצורכי אבחון מצב רפואי, אם היא נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוספו עליה 2 מתוך אלה:
 • שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים חיוניים, כולל מדידת לחץ דם, אך לא כולל מדידת חום.
 • בדיקת חומרים בדם.
 • בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת.

הנחות ופטורים מטעם מד"א

 • במקרים מסויימים, מי שלא קיבלו סיוע במימון להסעה באמבולנס של מד"א יכולים להגיש בקשה לוועדת הנחות.
 • למידע על הקריטריונים להנחות או פטורים בחיובי אגרה של מד"א ראו באתר מד"א.
 • הפנייה תיעשה אל מחלקת הגבייה של מד"א. לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה, ראו באתר מד"א.

חשוב לדעת

 • יש לוודא כי התשלום יועבר למד"א בתוך 90 יום מהמועד שבו בוצע הפינוי באמבולנס, אחרת יתווספו לחוב הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו התווספו לחוב הפרשי הצמדה וריבית בשל פיגור בתשלום ניתן לפנות במכתב בקשה אל מנכ"ל מד"א, לפרט את הסיבות לפיגור בתשלום ולהראות כי הפיגור בתשלום נבע מנסיבות שלא היו בשליטת החייב. למנכ"ל מד"א יש סמכות לוותר לחייב מסוים על ריבית או הפרשי הצמדה (כולם או מקצתם).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות