הקדמה:

מבוטחי קופות החולים שפונו על ידי מד"א לבית החולים ואושפזו, זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי
מבוטחים שפונו על ידי מד"א באמבולנס טיפול נמרץ או בניידת טיפול נמרץ ולא אושפזו, זכאים למימון חלקי של עלות הפינוי
מי שפונו באמבולנס רגיל (שאינו אט"ן או נט"ן) ולא אושפזו - ישלמו עבור הפינוי, מלבד למקרים שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות ובאתר משרד הבריאות


מי שפונה באמבולנס לבית החולים עשוי להיות זכאי למימון חלקי או מלא של עלויות הפינוי בהתאם לנסיבות המקרה.

 • מי שפונו באמבולנס רגיל (לא של טיפול נמרץ) ולא אושפזו, ישלמו עבור הפינוי בעצמם, מלבד למקרים הספציפיים שיפורטו בהמשך.
 • תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים (ראו פרטים באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות).
 • לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה של מד"א, ראו באתר מד"א.
 • לפרטי הזכאות בהתאם לקופות החולים השונות ראו:

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח בריאות שפונו לבית החולים באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ, בהתאם לנסיבות הבאות:

מימון מלא של עלויות הפינוי

 • מבוטחים שפונו ואושפזו בבית החולים זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים בה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שפונו ממיון בבית חולים אחד להמשך טיפול בבית חולים אחר זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים שבה הם מבוטחים.
 • מבוטחים שהועברו מבית חולים אחד לאחר זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי ביה"ח המפנה (אלא אם הועברו למוסד סיעודי).
 • מבוטחים שפונו מבית החולים למסגרת שיקום או סיעוד מורכב זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על-ידי קופת החולים שבה הם מבוטחים.
 • למצבי זכאות ספציפיים נוספים ראו בהמשך.

מימון חלקי של עלויות הפינוי

 • מבוטחים שפונו באמבולנס טיפול נמרץ (אט"ן) או בנייד טיפול נמרץ (נט"ן) ולא אושפזו בבית החולים - זכאים למימון 50% מהוצאות הפינוי על ידי קופת החולים בה הם מבוטחים.
 • חלק מקופות החולים מעניקות הטבות מעבר לזכאות הבסיסית (ראו פרטים באתר משרד הבריאות). מומלץ לפנות לקופת החולים, בכל מקרה, לשם ברור היקף הזכאות.
טיפ
אזרחים ותיקים החברים בתכנית קהילה תומכת יכולים להזמין בשעת חירום אמבולנס באמצעות לחצן מצוקה, ללא אישור רופא, בהשתתפות עצמית סמלית.

מי לא זכאי

 • מבוטחים שפונו באמבולנס רגיל (שאינו אט"ן או נט"ן), ולא אושפזו - יישאו בעלויות הפינוי בעצמם.

מקרי זכאות פרטניים

 • מי שאיבד הכרה (התעלף) במקום ציבורי והוזמן עבורו אמבולנס על-ידי עובר אורח, זכאי למלוא עלות הפינוי מקופת החולים שהוא מבוטח בה.
 • נפגעי תאונות דרכים - במקרה של פינוי באמבולנס, יישאו במלוא עלות הפינוי, במקרה של פינוי בניידת טיפול נמרץ או אמבולנס טיפול נמרץ, קופת החולים תישא במלוא עלות הפינוי. לפרטים נוספים, ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס לנפגעי תאונות דרכים.
 • נפגעי תאונות עבודה - החזר עבור הוצאות פינוי והעברה באמבולנס ביום הפגיעה יינתן על-ידי קופות החולים. לפרטים נוספים, ראו טיפול רפואי לנפגע עבודה.
 • נשים הרות שפונו לבית החולים וילדו - זכאיות למימון מלא של הוצאות הפינוי, אם הלידה התקיימה בתוך 72 שעות ממועד הפינוי. המימון נעשה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ולא על-ידי קופת חולים. אם היולדת לא ילדה בתוך 72 שעות ממועד הפינוי, המימון נעשה על ידי קופת החולים. לפרטים נוספים, ראו פינוי יולדת באמבולנס.
 • חיילי צה"ל - הצבא יממן את מלוא עלויות הפינוי. לפרטים נוספים, ראו פינוי חייל באמבולנס.
 • חולי אפילפסיה - זכאים למימון מלא בנסיבות מסויימות. לפרטים נוספים, ראו אפילפסיה.
 • חולים אונקולוגיים וחולי דיאליזה - חולים אונקולוגיים וחולי דיאליזה הנוסעים לטיפולים בבית חולים ויש הצדקה רפואית להסעתם באמבולנס, זכאים להשתתפות קופת חולים בגובה 50%. קופת החולים רשאית להתקשר עם חברת אמבולנסים ולהפנות את מטופליה לפינוי באמבולנסים של חברה זו בלבד (לצורך השתתפות כספית). מומלץ לבדוק מראש מול הקופה.
 • נפגעי פעולות איבה - זכאים למימון מלא של הוצאות הפינוי על ידי המוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו מימון הוצאות פינוי באמבולנס לנפגעי פעולות איבה.
 • מבוטחים שפונו ממוסד סיעודי לבית חולים - מבוטחים המאושפזים במוסד סיעודי ומקבלים סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות ("אשפוז בקוד") זכאים למימון של הוצאות הפינוי על-ידי המוסד בו הם מאושפזים בהתאם להסדר שבין משרד הבריאות למוסדות בהם מתבצע אשפוז סיעוד ב"קוד".
 • מבוטחים המפונים על רקע פסיכיאטרי - עשויים להיות זכאים למימון מלא או חלקי של הוצאות הפינוי מקופת החולים, מבית החולים הפסיכיאטרי בו הם מאושפזים או ממחוז הפסיכיאטר המחוזי אשר הוציא את הוראות האשפוז, בהתאם לנסיבות. הזכאות למימון או להחזר עשויה להתקיים גם אם המבוטח לא התאשפז בפועל. תנאי הזכאות משתנים בין קופות החולים השונות, ומומלץ לבדוק מראש מול הקופה.
 • מבוטח שנפטר בביתו - בהתאם לחוברת זכויות לאוכלוסייה הבוגרת של מבוטחי "לאומית", הקופה מממנת תשלום במקרה שהוזמנו אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ, אך המבוטח נפטר בביתו.

מימון על-ידי קופת החולים

פינוי לבית החולים שנעשה באמבולנס של מגן דוד אדום (מד"א)

 • במקרים שבהם המטופל מבוטח בקופת חולים כללית או במכבי שירותי בריאות:
  • טופס ההתחייבות יועבר על ידי מד"א ישירות לקופת החולים בה מבוטח המטופל, שם תיבדק זכאותו לכיסוי העלויות.
  • אם המפונה נמצא זכאי לכיסוי עלויות מלא, קופת החולים שבה הוא מבוטח תעביר את התשלום ישירות למד"א, והמפונה לא יצטרך לדאוג להעברת המידע בין הגופים השונים.
  • אם יימצא כי המטופל אינו זכאי כלל לכיסוי מקופת החולים, הוא יקבל מכתב ממד"א עם פירוט ההחלטה של קופת החולים, ודרישה מהמטופל להסדיר את התשלום ישירות מול מד"א.
  • אם יימצא כי המטופל זכאי לכיסוי חלקי בלבד מקופת החולים, הוא יקבל מכתב ממד"א על הסכום שנותר לתשלום, והמועד האחרון לפרעונו. את הסכום הוא יידרש להסדיר מול מד"א.
 • במקרים שבהם המטופל מבוטח בקופת חולים לאומית או בקופת חולים מאוחדת:
  • יש לפנות לקופת החולים בתוך 60 יום ממועד הפינוי, בצירוף בקשת התשלום של מד"א. הקופה תעביר את התשלום ישירות למד"א (בהתאם למקרה, הקופה תגבה תשלום חלקי).
  • אם חלפו 60 יום ממועד הפינוי, יש לפנות למד"א לתשלום עלות הפינוי. במקביל יש לפנות לקופת החולים בצירוף בקשת התשלום והקבלה על-מנת לקבל החזר (מלא או חלקי, בהתאם למקרה).
 • לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה של מד"א, ראו באתר מד"א.

פינוי לבית החולים שנעשה באמבולנס של ארגון שאינו מד"א

 • יש לפנות לאותו ארגון ולקופת החולים על מנת לברר את אופן הסדרת התשלום.

מימון על-ידי המוסד לביטוח לאומי

מימון על-ידי צה"ל

הנחות ופטורים מטעם מד"א

 • במקרים מסויימים, מי שלא קיבלו סיוע במימון להסעה באמבולנס של מד"א יכולים להגיש בקשה לוועדת הנחות.
 • הפנייה תיעשה אל מחלקת הגבייה של מד"א. לפרטי יצירת קשר עם מחלקת הגבייה, ראו באתר מד"א.

חשוב לדעת

 • יש לוודא כי התשלום יועבר למד"א בתוך 90 יום מהמועד שבו בוצע הפינוי באמבולנס, אחרת יתווספו לחוב הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו התווספו לחוב הפרשי הצמדה וריבית בשל פיגור בתשלום ניתן לפנות במכתב בקשה אל מנכ"ל מד"א, לפרט את הסיבות לפיגור בתשלום ולהראות כי הפיגור בתשלום נבע מנסיבות שלא היו בשליטת החייב. למנכ"ל מד"א יש סמכות לוותר לחייב מסוים על ריבית או הפרשי הצמדה (כולם או מקצתם).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות