יולדת שזכאית למענק לידה ופונתה לבית חולים באמבולנס של מגן דוד אדום זכאית למימון מלא של הפינוי באמבולנס, אם ילדה בתוך 72 שעות
יולדת שילדה בבית תהיה זכאית למימון הסעה באמבולנס של מד"א, אם פונתה על ידי האמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל-12 שעות לפחות
ישנם מקרים נוספים שבהם ממומן פינוי באמבולנס לבית חולים
למידע נוסף ראו מימון הסעת היולדת באמבולנס באתר המוסד לביטוח לאומי


יולדת שפונתה לבית חולים באמבולנס של מגן דוד אדום וילדה בתוך 72 שעות ממועד ההעברה, זכאית למימון מלא של הוצאות ההסעה מטעם המוסד לביטוח לאומי, אם היא עונה על תנאי הזכאות למענק לידה. היולדת תפונה לבית החולים הקרוב למקום הימצאה, ללא אפשרות בחירה.

 • יולדת שילדה בבית תהיה זכאית למימון הסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, אם פונתה על ידי האמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל-12 שעות לפחות.
 • בשאר המקרים שבהם יולדת פונתה באמבולנס, תישלח לה בדואר דרישת תשלום ממד"א.

מי זכאי?

 • יולדת שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא זכאית למענק לידה.
  2. היא פונתה לבית חולים באמבולנס של מגן דוד אדום (ללא התניה במרחק לבית החולים).
  3. היא ילדה בבית החולים בתוך 72 שעות ממועד ההעברה באמבולנס, או לגבי יולדת שילדה בבית - היא פונתה לבית החולים בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל-12 שעות לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • הדיווח למוסד לביטוח לאומי יבוצע על-ידי מד"א והתשלום יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למד"א.
 • אם היולדת קיבלה דרישת תשלום ממד"א מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולוודא שהוא מעביר את התשלום.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות