פינוי יולדת באמבולנס (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יולדת שפונתה באמבולנס לבית החולים וילדה בתוך 72 שעות זכאית לכיסוי כספי מלא של הפינוי באמבולנס מהמוסד לביטוח לאומי
במקרים מסוימים עשויה היולדת להיות זכאית לכיסוי הוצאות הפינוי באמבולנס גם אם לא ילדה תוך 72 שעות
יולדת שילדה בבית תהיה זכאית למימון הסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, אם פונתה על ידי האמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל- 12 שעות לפחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת שפונתה לבית חולים הקרוב למקום הימצאה, וילדה תוך 72 שעות ממועד ההעברה, זכאית לכיסוי כספי מלא מהמוסד לביטוח לאומי עבור עלויות הפינוי באמבולנס.

 • במקרים מסוימים זכאית היולדת להחזר (מלא או חלקי) גם אם לא ילדה תוך 72 שעות. למידע נוסף ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס.
 • יולדת שילדה בבית תהיה זכאית למימון הסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, אם פונתה על ידי האמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל- 12 שעות לפחות.

מי זכאי?

 • יולדות שפונו באמבולנס לבית החולים הקרוב למקום הימצאן, וילדו בתוך 72 שעות ממועד ההעברה באמבולנס.

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום למד"א יבוצע ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי:
  במקרים בהם הלידה התרחשה תוך 24 שעות ממועד הפינוי -
  הדיווח לביטוח לאומי יבוצע ישירות על-ידי מד"א וכך גם ההתחשבנות.
  במקרים בהם הלידה התרחשה לאחר 24 שעות ממועד הפינוי (ועד 72 שעות לכל היותר) -
  על היולדת לגשת לסניף קופת החולים בה היא מבוטחת עם ההתחייבות שקיבלה ממד"א וקופת החולים תסדיר את התשלום מול הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות למד"א ולמוסד לביטוח לאומי ולוודא כי התשלום בוצע, כדי למנוע הוצאה כספית מיותרת.
 • קיימים מקרים נוספים, שבהם יינתן החזר (מלא או חלקי) עבור הוצאות הפינוי באמובלנס. לפירוט המקרים ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

מקורות