בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה, שזקוקים למוצרי ספיגה עקב אי-שליטה על הסוגרים, זכאים להשתתפות במימון המוצרים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה שסובלים מאי-שליטה על הסוגרים זכאים להשתתפות במימון מוצרי ספיגה ופדים.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזר כספי עד לסכום של 381 ₪ בחודש.

מי זכאי?

 • בני משפחה של חללי פעולת איבה:
  • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של החללים.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למחלקת השיקום בסניף המטפל אישור רפואי על כך שקיימת אי-שליטה על הסוגרים.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש למחלקת השיקום חשבונית מס/קבלה על רכישת הפדים או מוצרי הספיגה - בתוך שנה ממועד הרכישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים