אסירים טבעונים וצמחונים זכאים לקבל מזון טבעוני או צמחוני לבקשתם
פיקוד היחידה אחראי לוודא שהמטבח יקפיד שאסירים שמבקשים מזון טבעוני או צמחוני יקבלו אותו


אסירים טבעונים או צמחונים זכאים לקבל מזון טבעוני או צמחוני לבקשתם.

  • שרות בתי הסוהר מספק לאסירים מספר סוגי דיאטות ובהן גם דיאטה צמחונית או טבעונית - שאינה מכילה מוצרי מזון בשריים/מן החי ונקבעת לפי הצהרתו של האסיר.

מי זכאי?

  • אסיר שבוחר בתזונה טבעונית או צמחונית.

תהליך מימוש הזכות

  • אסיר שמעוניין בתזונה (דיאטה) צמחונית/טבעונית נדרש למלא בקשה מתאימה מול מנהל האגף שלו.
  • הבקשה תועבר לאחר אישור מנהל האגף לאישור מפקד/סגן מפקד הכלא.
  • לאחר אישור המפקד/הסגן, הטופס יועבר לידיעת מנהל המטבח, קצין ת״ל ורופא היחידה שיתעד את הדיאטה לצורך מעקב אחר מדדים רפואיים רלוונטיים.
  • פיקוד היחידה אחראי לוודא שהמטבח יקפיד שאסירים שמבקשים מזון טבעוני או צמחוני יקבלו אותו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים