הקדמה:

אסירים טבעונים וצמחונים זכאים לקבל מזון טבעוני או צמחוני לבקשתם
פיקוד היחידה אחראי לוודא שהמטבח יקפיד שאסירים המבקשים מזון טבעוני או צמחוני יקבלו אותו


אסירים ועצירים טבעונים וצמחונים זכאים לקבל מזון טבעוני או צמחוני לבקשתם.

  • בדצמבר 2014 נוספו לתפריט שירות בתי הסוהר מוצרים המבוססים על סויה (חלב סויה, ממרח טופו, ממרח סויה וטופו גולמי), המיועדים לאסירים טבעונים.
  • בנוסף, יש לתת לאסירים טבעונים תוספת של ירקות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על האסיר המעוניין במזון טבעוני או צמחוני לבקש לקבל מזון כאמור.
  • פיקוד היחידה אחראי לוודא שהמטבח יקפיד שאסירים המבקשים מזון טבעוני או צמחוני יקבלו אותו.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים