הקדמה:

טבעונים וצמחונים נמנעים מצריכת מזון ומוצרים אחרים מהחי משיקולי אידיאולוגיה או בריאות
ערך זה מרכז מידע על זכויות שונות שטבעונים וצמחונים זכאים להן


מי זכאי?

  • טבעונים וצמחונים הנמנעים מצריכת מזון ומוצרים אחרים מהחי.

זכויות במערכת החינוך

זכויות במערכת הבריאות

זכויות בצבא

זכויות במערכת הכליאה

גורמי ממשל