הקדמה:

חיילים צמחונים וטבעונים זכאים לקבל מזון צמחי בחדרי האוכל הצבאיים
חיילים טבעונים עשויים להיות זכאים גם לדמי כלכלה להשלמת רכישת מזון נוסף הנדרש להם
למידע נוסף ראו אתר צה"ל (סעיף 6)


חיילים צמחונים וטבעונים זכאים לקבל מזון צמחי בחדרי האוכל הצבאיים.

 • בנוסף, חיילים טבעונים (אך לא צמחונים) עשויים להיות זכאים לדמי כלכלה להשלמת רכישת מזון נוסף הנדרש להם.

מי זכאי?

 • חיילים (בשירות חובה ומילואים) טבעונים וצמחונים.

תהליך מימוש הזכות

חיילים צמחונים

 • ככלל, חיילים צמחונים יקבלו את המזון הצמחוני באופן קבוע בחדרי האוכל הצבאיים ללא צורך בהליך מיוחד.
 • עם זאת בבסיסים מסוימים יתכן שהחייל הצמחוני יידרש לקבל כרטיס ייחודי להצגה בחדר האוכל כדי לקבל מנה צמחונית. כרטיס זה יש לבקש מהקצין האחראי על החייל.

חיילים טבעונים

 • הסדרת ההכרה כטבעוני יכולה להיעשות כבר בשלב הצו הראשון בלשכת הגיוס.
 • יש לנהל אורח חיים טבעוני במשך לפחות חצי שנה לפני הגשת הבקשה.
 • יש למלא טופס בקשה לקבלת דמי כלכלה טבעוניים ולצרף הצהרת טבעונות שמולאה על-ידי דיאטנית.
 • את הבקשה שולחים בדואל למרכז השירות של יחידת מיטב, לכתובת meitav@idf.gov.il.
 • מי שמעוניינים להצהיר על טבעונות במהלך השירות הסדיר, יכולים להגיש בקשה חריגה למש"קית הת"ש שלהם, אם היו טבעונים במשך 3 חודשים לפני כן.


חיילי מילואים

 • על החייל להודיע מראש ליחידתו על היותו טבעוני או צמחוני, מומלץ לעשות זאת עם קבלת צו המילואים.
 • למידע נוסף ראו מזון צמחוני לחייל מילואים.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים