חיילים צמחונים וטבעונים זכאים לקבל מזון צמחי בחדרי האוכל הצבאיים
למידע נוסף ראו באתר צה"ל


חיילים צמחונים וטבעונים זכאים לקבל מזון צמחי בחדרי האוכל הצבאיים.

מי זכאי?

  • חיילים (בשירות חובה ומילואים) טבעונים וצמחונים.

תהליך מימוש הזכות

חיילים צמחונים

  • ככלל, חיילים צמחונים יקבלו את המזון הצמחוני באופן קבוע בחדרי האוכל הצבאיים ללא צורך בהליך מיוחד.
  • עם זאת בבסיסים מסוימים יתכן שהחייל הצמחוני יידרש לקבל כרטיס ייחודי להצגה בחדר האוכל כדי לקבל מנה צמחונית. כרטיס זה יש לבקש מהקצין האחראי על החייל.

חיילים טבעונים

  • יש להצהיר על טבעונות מטעמי אידאולוגיה או מסיבות בריאותיות ביום הגיוס בבקו"ם או בכל יחידה שמוצבים בה.
  • מי שעוברים לטבעונות במהלך השירות, יודיעו על כך למפקדם.

חיילי מילואים

  • על החייל להודיע מראש ליחידתו על היותו טבעוני או צמחוני, מומלץ לעשות זאת עם קבלת צו המילואים.
  • למידע נוסף ראו מזון צמחוני לחייל מילואים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים