חייל צמחוני שנקרא לשירות מילואים פעיל זכאי לקבל מזון צמחוני בתקופת השירות


חייל צמחוני שנקרא לשירות מילואים פעיל למטרות אימון או תעסוקה מבצעית (תע"מ) זכאי לקבל מזון צמחוני מגוון לאורך כל תקופת שירותו.

מי זכאי?

  • חייל צמחוני, המשרת שירות מילואים פעיל למטרת אימון או תעסוקה מבצעית (תע"מ).

תהליך מימוש הזכות

  • על החייל להודיע מראש ליחידתו על היותו צמחוני, מומלץ לעשות זאת עם קבלת צו המילואים.
  • את ההודעה ניתן לעשות באמצעות האזור האישי באתר המילואים.
  • קצין הלוגיסטיקה בחטיבת האם של היחידה ידאג להזמנה מראש (לפני גיוס היחידה) של מנות מזון צמחוניות.
  • המזון יועבר למקום השירות של היחידה בהתאם להזמנה באמצעות מרכז המזון, האחראי על אספקת מזון לצה"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים