ילדים וצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח/ת אישי/ת
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

תקציר

ילדים וצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח/ת אישי/ת, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • העזרה מיועדת בעיקר לשעת מצוקה ומשבר, ותלוייה בתקציבים של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • הסיוע יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של 6 חודשים.
 • יש אפשרות להאריך את תקופת הזכאות לסיוע באישור הפיקוח המחוזי.
 • המטפח/ת מסייע/ת לילד/ה באחד או יותר מהתחומים הבאים:
  • חיזוק הדימוי העצמי
  • הכוונה לסביבה חברתית חיובית
  • עידוד ליצירת קשר עם ילדים באותה קבוצת גיל
  • העשרה של עולם הילד/ה
  • עידוד הרצון ללמוד
  • הקניית הרגלי למידה
  • שיפור הקשר בין הילד/ה לבני המשפחה
 • ההורים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית עבור הסיוע, בהתאם למבחן הכנסות.

מי זכאי?

 • ילדים וצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21-3 שיש להם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי או הלימודי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה ולהגיש בקשה למטפח אישי.
 • ההורים צריכים להצהיר על גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות המתגוררות בבית. בהתאם לכך ייקבע תשלום השתתפות עצמית.
 • בנוסף, חותמים על טופס ויתור סודיות המאפשר לעובד/ת הסוציאלי/ת לפנות לכל גורם כדי לקבל מידע רלוונטי בנוגע לבקשה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על הגמלאות המשולמות לילד/ה
  • אישורי הכנסה של ההורים
 • אחרי בחינת נתוני המשפחה וביקור בית של העובד/ת הסוציאלי/ת, יוגשו המלצות לגבי הבקשה.
 • לפונים יישלח מכתב תשובה שתפורט בו ההחלטה אם לאשר את הסיוע ובאיזה היקף של שעות.
 • אם הבקשה לסיוע התקבלה, העובד/ת הסוציאלי/ת במחלקה לשירותים חברתיים והמשפחה יחתמו על הסכם המסדיר את דרכי העבודה ביניהם באמצעות המטפח/ת האישי/ת, העובד/ת בחברת כוח אדם.
 • חברת כוח האדם תתאים מטפח/ת אישי/ת לילדים על פי צרכיהם, ובתיאום עם המשפחה והעובד/ת הסוציאלי/ת במחלקה לשירותים חברתיים.
 • העובדים הסוציאליים יעקבו אחר עבודת המטפח/ת ויבדקו את מידת שביעות הרצון של המשפחה.

ערעור

 • ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי הסיוע במקרים בהם:
  • הבקשה לסיוע נדחתה
  • מעוניינים ביותר שעות מטפח מאלו שאושרו
 • את הערעור מגישים בכתב לוועדת הערר המחוזית. כתובת ועדת הערר מצויינת על גבי מכתב ההחלטה שנשלח לפונים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים