הקדמה:

קרן שהוקמה במד"א מסייעת במימון הוצאות פינוי באמבולנס לניצולי שואה
הסיוע יינתן בתנאי שניצול השואה מיצה את זכאותו לכיסוי ההוצאות מגורמים אחרים

קרן מיוחדת פועלת מטעם מגן דוד אדום (מד"א) למען ניצולי שואה.

 • הקרן נועדה לסייע במקרים שבהם העלות של הנסיעה באמבולנס מוטלת כולה על מקבל השירות (כגון תשלום עבור הסעה באמבולנס רגיל לבית חולים במקרה שלא היה אשפוז).
 • העלות של הסעה באמבולנס תלויה במספר גורמים, כגון מרחק הנסיעה והזמן ביממה שבו התבצעה (יום/לילה) ועשויה לנוע בין מאות ש"ח לבין אלפי ש"ח כאשר מדובר בנסיעה למרחקים ארוכים.
 • הקרן שהוקמה על-ידי מד"א, בסיוע אגודת ידידי מד"א בצרפת, תסייע בכיסוי הוצאות הפינוי באמבולנס עבור ניצולי שואה שאינם זכאים להחזרים מגופים חיצוניים אחרים.
 • השתתפות הקרן מותנית במיצוי הזכויות של ניצול השואה מול הגורמים החיצוניים ועל-פי קריטריונים מוגדרים.

מי זכאי?

 • ניצול/ת שואה שעונה על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, ובדק/ה את זכאותו/ה להחזר מקופת החולים, חברת הביטוח, ביטוח לאומי וכו' (אם מדובר בהחזר חלקי בלבד, מד"א יחזיר את ההפרש בין ההחזר שהתקבל לסכום ששולם בפועל).
 • הגדרת ניצול שואה לצורך הזכאות למימון:
 • מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ועבר את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים, כולל בארצות לוב, טוניס ואלג'יריה.
 • מי שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים.
 • מי שברח משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933 מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד ל-8 במאי 1945.
 • הקריטריונים לזכאות להגשת בקשה לקרן הסיוע לניצולי השואה:
 • המפונה הוא ניצול שואה שפונה לבי"ח בהסעת חירום (ולא העברה, או נסיעה מתוכננת), והוא עונה לפחות על אחד מהקריטריונים הבאים:
 • גיל 80 ומעלה.
 • הכנסה נמוכה מ-5,000 ש"ח לחודש
 • נושא תעודת ניצול שואה מטעם משרד האוצר.
 • מצב בריאותי: ניצולים שהם חולי סרטן, אלצהיימר, סכיזופרניה, פרקינסון מתקדם או עם שיתוק ב-2 גפיים ומעלה, המבקשים לקבל את הסיוע על בסיס קריטריון זה, יתבקשו לצרף מסמכים רפואיים המפרטים את המצב הרפואי כאמור.
 • ערירות - ניצול ערירי (ללא ילדים, או אב/אם לילדים מתמודדי נפש, לקויי דעת או חולים סיעודיים; אב/אם לילדים שאינם עומדים עמו/ה בקשר),זכאי, גם אם הכנסתו החודשית עולה על 5,000 ש"ח ואינה עולה על 7,671 ש"ח. המבקשים לקבל את הסיוע על בסיס קריטריון זה, יתבקשו לצרף אישור רשויות הרווחה/עו"ס.
 • מקרים חריגים - המגובים בתסקיר והמלצה של עו"ס ו/או רשות הרווחה המקומית, על מצבו הסוציואקונומי של הפונה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את טופס הבקשה, ולשלוח אותו, בצירוף המסמכים הנדרשים, לפקס שמספרו: 03-6306046.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • תעודת "ניצול שואה" ממשרד האוצר.
 • צילום ת"ז/דרכון של הפונה.
 • אישור רפואי עדכני מרופא מטפל או רופא מומחה.
 • תסקיר רשויות הרווחה/עו"ס על מצב כלכלי.
 • אישור על דחיית השתתפות מקופ"ח המבטחת (במקרה של פינוי באמבולנס או אט"ן נט"ן).
 • אישור על גובה הכנסה עדכני ליום הבקשה.
 • דפי חשבון של 3 החודשים האחרונים.

חשוב לדעת

 • לפניות ובירורים בנושא תשלומים למד"א יש להתקשר לטלפון: 1800-390-101

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.