יתומים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה ואובחנו עם לקות למידה זכאים למימון שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) בתנאים שיפורטו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים של חללי פעולת איבה זכאים למימון שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) אם הומלץ להם על קבלת השיעורים כאשר אובחנו עם לקות למידה.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזר של עד 156 ₪ לשעה (כולל מע"מ), נכון לינואר 2024.
 • הסיוע יינתן עבור עד 18 שעות לימוד בחודש לתקופה של שנתיים לכל היותר.
 • במקרים חריגים עשויים לקבל אישור מיוחד לתקופה של מעבר לשנתיים, או ליותר מ-18 שעות לימוד בחודש.

מי זכאי?

 • יתומים של חללי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תלמידי בית ספר (יסודי/תיכון)
  2. אובחנה אצלם לקות למידה עם המלצה לקבל שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת)
  3. בבית ספרם או בקהילה לא ניתנים שירותי הוראה מותאמת

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המטפל או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם הזכאות תאושר, הסיוע יינתן במשך שנתיים מאישור הזכאות ובהתאם להמלצת הגורם המאבחן על מספר שעות ההוראה המתקנת.
 • ההחזר הכספי ישולם בהצגת קבלות מקוריות של מורים שהוסמכו להוראה מותאמת או הצהרות של המורים עם תאריכי שעות הלימוד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים