יתומים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה ואובחנו עם לקות למידה זכאים למימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) בהתאם לתנאים שיפורטו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה ואובחנו עם לקות למידה זכאים למימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת), בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • המימון ניתן עבור עד 18 שעות לימוד בחודש לתקופה של שנתיים לכל היותר.
 • שיעורי המימון:
  • על-פי הצהרה ניתן לקבל עד 55 ₪ לשעה כולל מע"מ.
  • בהצגת קבלות ניתן לקבל עד 65 ₪ לשעה כולל מע"מ.

מי זכאי?

 • יתומים שההורה שלהם נספה בפעולת איבה והם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם בגיל בית ספר (יסודי או תיכון)
  2. אובחנה אצלם לקות למידה
  3. קיימת המלצה שיינתנו להם שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת)
  4. בבית ספרם או בקהילה לא ניתנים שירותי הוראה מותאמת

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים