מימון הוראה מתקנת ליתום של חלל פעולת איבה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה, עשוי להיות זכאי למימון הוראה מתקנת בהתאם לתנאים המפורטים למטה
הזכאות תינתן למי שאובחן כבעל לקות למידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
 • יתום בגיל בית ספר יסודי או תיכון הסובל מלקות למידה, וקיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו, ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל-18 שעות לימוד בחודש לכל היותר, ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.

מי זכאי?

 • יתום של מי שנספה בפעולת איבה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בגיל בית ספר יסודי או תיכון;
  2. הוא אובחן סובל מלקות למידה;
  3. קיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו;
  4. אין בבית הספר או בקהילה שירות זה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

הגבלות על מספר שעות ההוראה

 • יתום שזכאי לשעות הוראה מתקנת יהיה זכאי לכל היותר ל-18 שעות לימוד בחודש ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.
 • ההשתתפות במימון שעות הלימוד הן על-פי תעריף שנקבע מראש.
 • יתום של מי שנספה בפעולת איבה זכאי להשתתפות במימון אבחון לקות למידה. למידע נוסף ראו מימון אבחוני לקות למידה ליתום של חלל פעולת איבה.

פסקי דין

-->

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים