נפגעי פעולת איבה, שהוכרה להם נכות על פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) או פגיעת ראש, זכאים למימון טיפולי רפואה משלימה עבור ילדיהם, בתנאים שיפורטו
המימון יינתן לטיפולים עבור ילדי הנכים שגילם 18-7

נפגעי פעולת איבה, שהוכרה להם נכות בשיעורים שיפורטו על פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) או פגיעת ראש, זכאים למימון טיפולי רפואה משלימה עבור ילדיהם.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים הבאים:
    • נקבעו להם 20% נכות לפחות (או 10% לפחות על פגיעה שהוכרה לפני 1996).
    • הפגיעה הוכרה בגלל פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) או פגיעת ראש.
  • המימון יינתן לטיפולים עבור ילדי הנכים שגילם 18-7.

היקף הסיוע

  • הזכאות היא למימון טיפול אחד בשבוע עד לסכום של 351 ₪ (כולל מע"מ).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים