בני משפחה של נפגעי פעולת איבה עם פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש זכאים למימון טיפולים נפשיים
המימון ניתן לבני משפחה של נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחתם של נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות על פגיעה נפשית או פגיעת ראש זכאים למימון טיפולים נפשיים לצורך ייעוץ וסיוע בהתמודדות ובתפקוד המשפחתי.

מי זכאי?

 • בני משפחה של נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי והוכרה להם נכות על פגיעה נפשית, פוסט טראומה או פגיעת ראש.
  • בני המשפחה שזכאים למימון הטיפולים: הורים, בני/בנות זוג וילדים בגיל 30-7 של הנפגעים.
  • אם אין לנפגעים בן/בת זוג או הורים (או שאין להם קשר עם הוריהם) וקרוב או אדם אחר נמצא איתם בקשר הדוק ותומך בהם, ניתן לבדוק את האפשרות לממן טיפולים נפשיים לאותו אדם.
שימו לב

היקף המימון

 • כל בן משפחה זכאי למימון שעה (60 דקות) בשבוע של טיפול נפשי אצל מטפלים שהוסמכו על-ידי משרד הבריאות או משרד הרווחה (פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים או מטפלים באומנות).
 • המימון יינתן כהחזר כספי עד סכום של 328 ₪ (384 ₪ כולל מע"מ) לשעת טיפול.
 • בני/בנות זוג יכולים לקבל החזר עבור טיפול זוגי או משפחתי במקום טיפול אישי.
 • בהתאם להמלצת המטפל עשויים לאשר למשך 3 חודשים טיפולים בתדירות של עד 2 שעות שבועיות, וזאת במקרים הבאים:
  • קיים צורך בטיפול נפשי לילדים מתחת לגיל 7.
  • קיים צורך בטיפול משולב (פרטני/זוגי/משפחתי) או בהגדלת התדירות בעקבות משבר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים