הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי למימון מכינה קדם-אקדמית, אם ועדת השיקום קבעה שהוא מתאים ללימודים אקדמיים וזקוק למכינה לשיפור הישגיו הלימודיים
המימון ניתן לשנה אחת והוא כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה זכאי למימון מכינה קדם-אקדמית, אם ועדת השיקום קבעה שהוא מתאים ללימודים אקדמיים וזקוק למכינה לשיפור הישגיו הלימודיים.

הערת עריכה
אבל מי שזכאי לשיקום חייב להיות עם 20 אחוזם לפחות ולא 19 אחוזים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 10:07 (IST)
  • המימון כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו של הנפגע.
  • יש להגיש את הבקשה בתוך שלוש שנים מיום שהוכרה הנכות.
הערת עריכה
קצת מוזר. כי בקשה ללימודים יש להגיש תוך חמש שנים, והמכינה היא תולדה של בקשה ללימודים (שמסיקים שלצורך הלימודים יש צורך במכינה) אז איך ניתן להגיש בקשה למכינה לפני שהגישו בקשה ללימודים? למשל אם הוגשה בקשה ללימודים אחרי 4 שנים הוא עדיין יכול להיות זכאי ללימודים אולם אם נקבע שלצורך הלימודים הללו שאושרו לו הוא זקוק למכינה אז הוא לא יוכל לבקש רק בגלל שעברו כבר שלוש שנים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 10:07 (IST)

תקופת המימון

  • המימון ניתן לשנה אחת בלבד.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים