נפגע פעולת איבה זכאי למימון מכינה קדם-אקדמית, אם ועדת השיקום קבעה שהוא מתאים ללימודים אקדמיים וזקוק למכינה לשיפור הישגיו הלימודיים
המימון ניתן לשנה אחת והוא כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה זכאי למימון מכינה קדם-אקדמית, אם ועדת השיקום קבעה שהוא מתאים ללימודים אקדמיים וזקוק למכינה לשיפור הישגיו הלימודיים.

  • המימון כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו של הנפגע.
  • יש להגיש את הבקשה בתוך שלוש שנים מיום שהוכרה הנכות.

תקופת המימון

  • המימון ניתן לשנה אחת בלבד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים