הקדמה:

במקרה של רכישת מכשיר באופן פרטי לא יינתן החזר כספי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


משרד הבריאות מממן, בהתאם לתנאי הזכאות, מכשירי תקשורת תומכת וחלופית - מערכות המאפשרות למשתמש בהן יכולת תקשורת באמצעות מסרים מוקלטים או מוקלדים המחליפים דיבור.

 • השימוש במכשירים מאפשר לאנשים ללא יכולת דיבור או עם מובנות דיבור ירודה להביע את עצמם, ובכך לתקשר עם סביבתם באופן מיטבי ועצמאי, ככל הניתן.
 • הציוד שניתן לו מימון כולל:
  • מחשבים ייעודיים שתותקן עליהם תוכנה ייעודית. במקרים של מגבלה פיסית בהפעלת המחשבים ימומנו גם אביזרי נגישות להפעלתם (כגון עכבר מיוחד או מתגי הפעלה).
  • מערכות תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבות המופעלות באמצעות מיקוד מבט, והעזרים הנלווים להן (כגון עמוד או זרוע לצורך העמדה מותאמת של המחשב).
טיפ

מי זכאי?

 • מי שאינו יכול לקיים תקשורת מילולית ואינו יכול להיעזר במכשירי פלט קולי, לוחות תמונות או טאבלטים (כגון iPAD) לצורך תקשורת, ונמצא כי מחשבי התקשורת יאפשרו לו תקשורת יעילה.
 • אדם עם מוגבלות חמורה בדיבור ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי, המסוגל להשתמש במערכות המופעלות באמצעות מיקוד מבט בלבד, זכאי למערכת תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבת המופעלת באמצעות מיקוד מבט.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • יש למלא טופס פניה להשאלת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית (נספח א').
 • אל הטופס יש לצרף:
  • מסמכים רפואיים מהרופא המטפל או רופא אחר, הכוללים אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.
  • דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת מטעם קופת החולים, או קלינאי תקשורת במסגרות הטיפוליות (כגון בתי חולים, מסגרות שיקום ומסגרות חינוכיות). הדו"ח יכלול מידע מקיף ומפורט על תפקודי התקשורת, השפה והדיבור.
 • את הבקשה והמסמכים יש להגיש ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואל:
  • בפקס: 02-5655985
  • בדואר, לכתובת: היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, רחוב נח מוזס 1, תל אביב.
 • היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות תחליט אם לאשר את אספקת המכשיר, לתקופת התנסות בתחילה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח לפונה.

תקופת התנסות

 • מי שבקשתו אושרה, יקבל את המכשיר לתקופה של 3 חודשים לפחות, שבה יתנסה בשימוש במכשיר בבית ובמסגרות אחרות שהוא שוהה בהן (כגון מסגרת חינוכית או טיפולית).
 • בתום תקופת ההתנסות, קלינאי תקשורת (בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), ימלא חוות דעת שתכלול את המסמכים הבאים:
 • אם חוות הדעת מצביעה על הצורך באביזרי נגישות להפעלת המחשב בשל מגבלה פיסית בהפעלתו הרגילה (כולל צורך במערכות מיקוד מבט), תידרש המלצה של מרפא בעיסוק (בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), שבה יפורטו אביזרי הנגישות הדרושים.
 • בהתאם לצורך, ועל-פי בקשת משרד הבריאות, יצורפו דו"חות של אנשי מקצוע נוספים (כגון: מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עו"ס, צוות חינוכי, מורה ללקויות ראיה).
 • במקרה של חולה הסובל ממחלה ניוונית הפוגעת בתפקוד המוטורי ללא פגיעה קוגניטיבית או פגיעה בתפקודי שפה, ניתן להסתפק בחוות דעת או דו"ח תפקודי של מרפא בעיסוק (בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), במקום חוות דעת או דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת.

שימוש קבוע במכשיר

 • המכשיר יאושר לשימוש באופן קבוע, אם על-פי חוות הדעת צפוי שימוש יעיל ושיפור משמעותי בתפקוד התקשורתי בחיי היומיום, וקיימת מערכת תומכת (משפחתית או אחרת), היכולה לסייע בהטמעת השימוש במכשיר.
 • על מנת להבטיח את השימוש במחשבי התקשורת באופן שוטף, משרד הבריאות רשאי לבצע מעקב מקצועי אחר דפוסי השימוש בהם, כולל בקשה לקבלת דיווח מגורם מקצועי (קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק או גורם מקצועי אחר).
 • תיקוני המכשירים והתמיכה הטכנית יהיו באחריות משרד הבריאות.

חשוב לדעת

 • קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק העובד או נמצא בקשר עסקי עם חברה מסחרית העוסקת במכירה של מכשירי תקשורת תומכת אינו רשאי למלא את חוות הדעת או הדו"ח התפקודי.
 • לא יינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישת מכשיר באופן פרטי.
 • המכשירים יוחזרו למשרד הבריאות בתום השימוש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים