במקרה של רכישת מכשיר באופן פרטי לא יינתן החזר כספי
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


שימו לב
הרפורמה בציוד השיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.04.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.10.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • למידע על כלל המכשירים שיעברו במסגרת הרפורמה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
 • המידע באתר על הרפורמה הוא חלקי, ויעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות מממן לזכאים מכשירי תקשורת תומכת וחלופית - מערכות המאפשרות למשתמשים בהן יכולת תקשורת באמצעות מסרים מוקלטים או מוקלדים המחליפים דיבור.

 • השימוש במכשירים מאפשר לאנשים ללא יכולת דיבור או עם מובנות דיבור ירודה להביע את עצמם ולתקשר עם סביבתם באופן מיטבי ועצמאי, ככל הניתן.
 • הציוד הממומן כולל:
  • מחשבים ייעודיים שתותקן עליהם תוכנה ייעודית. במקרים של מגבלה פיסית בהפעלת המחשבים ימומנו גם אביזרי נגישות להפעלתם (כמו עכבר מיוחד או מתגי הפעלה).
  • מערכות תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבות המופעלות באמצעות מיקוד מבט, והעזרים הנלווים להן (כמו עמוד או זרוע לצורך העמדה מותאמת של המחשב).
טיפ

מי זכאי?

 • מי שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ואינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי, לוחות תמונות או טאבלטים לצורך תקשורת, ונמצא כי מחשבי התקשורת יאפשרו להם תקשורת יעילה.
 • אנשים עם מוגבלות חמורה בדיבור ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי, המסוגלים להשתמש במערכות המופעלות באמצעות מיקוד מבט בלבד, זכאים למערכת תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבת המופעלת באמצעות מיקוד מבט.
שימו לב
מערכות התקשורת החלופית שניתנות במסגרת סל הבריאות הן מערכות שמבוססות על מערכת ההפעלה ״חלונות״ בלבד.

תהליך מימוש הזכות

השאלת מכשיר לתקופת התנסות

 • יש לקבוע "מפגש הנגשה" עם קלינאי/ת תקשורת מטעם קופת החולים או המסגרות הטיפוליות (כגון בתי חולים, מסגרות שיקום ומסגרות חינוכיות).
 • על קלינאי/ת התקשורת למלא טופס פניה להשאלת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • מסמכים רפואיים מהרופא המטפל או רופא אחר, הכוללים אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.
  • דו"ח של קלינאי/ת התקשורת, שיכלול הערכת תפקודי התקשורת, השפה והדיבור.
 • טופס הבקשה והמסמכים יועברו על-ידי קלינאי/ת התקשורת באחת מהדרכים הבאות:
 • מי שבקשתם אושרה, יקבלו מכשיר בהשאלה לתקופה של 3 חודשים לפחות, כדי להתנסות בשימוש במכשיר בבית ובמסגרות אחרות שבהן הם שוהים (כגון מסגרת חינוכית או טיפולית).

הגשת בקשה לקבלת מכשיר באופן קבוע

 • בתום תקופת ההתנסות, יש לקבל חוות דעת של קלינאי/ת תקשורת (עם ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), שתכלול את המסמכים הבאים:
 • כדי לקבל את המכשיר לשימוש קבוע נדרשת חוות דעת הצופה שימוש יעיל ושיפור משמעותי בתפקוד התקשורתי בחיי היומיום, וקיומה של מערכת תומכת (משפחתית או אחרת) שתסייע בהטמעת השימוש במכשיר.
 • אם חוות הדעת מצביעה על הצורך באביזרי נגישות להפעלת המחשב בשל מגבלה פיסית בהפעלתו הרגילה (כולל צורך במערכות מיקוד מבט), תידרש המלצה של מרפא/ה בעיסוק (עם ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), שבה יפורטו אביזרי הנגישות הדרושים.
 • במקרה של חולים הסובלים ממחלה ניוונית הפוגעת בתפקוד המוטורי ללא פגיעה קוגניטיבית או פגיעה בתפקודי שפה, ניתן להסתפק בחוות דעת או דו"ח תפקודי של מרפא/ה בעיסוק (עם ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התקשורת התומכת החלופית), במקום חוות דעת או דו"ח תפקודי של קלינאי/ת תקשורת.
 • מסמכי הבקשה יוגשו באמצעות קופת החולים, אנשי המקצוע המטפלים, הפונים עצמם או אדם אחר מטעמם, באחת מהדרכים הבאות:
 • בהתאם לצורך, ועל-פי בקשת משרד הבריאות, יצורפו דו"חות של אנשי מקצוע נוספים (כגון: מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית, פסיכולוג/ית, עו"ס/ית, צוות חינוכי, מורה ללקויות ראייה).

המשך הטיפול בפנייה וקבלת המכשיר

 • היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות תחליט אם לאשר את הבקשה.
 • התשובה לגבי אישור הבקשה או דחייתה תישלח בכתב לפונים תוך 20 ימי עבודה מהיום שבו התקבלה פנייתם במשרדי היחידה. במקרים מורכבים התשובה עשויה להינתן תוך 45 ימי עבודה.
 • ניתן לקבל מידע לגבי מצב הפנייה במוקד הטלפוני קול הבריאות *5400.
 • מי שבקשתם אושרה יקבלו הנחיות כתובות להמשך התהליך.
 • האישור יהיה תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.
 • תיקוני המכשירים והתמיכה הטכנית יבוצעו על ידי הספק שממנו נרכשו, במימון משרד הבריאות.
שימו לב
מגישי בקשה שמעוניינים לקבל תשובה באמצעות דואר אלקטרוני נדרשים למלא טופס אישור על קבלת תשובות בדוא״ל ולצרף אותו לבקשה.

חשוב לדעת

 • לא יינתנו החזרים כספיים במקרים שבהם נרכש מכשיר באופן פרטי.
 • יש להחזיר את המכשירים למשרד הבריאות בתום השימוש. לתיאום ההחזרה יש לפנות לספק שממנו נרכש המכשיר.
 • קלינאי תקשורת או מרפאים בעיסוק שעובדים או נמצאים בקשר עסקי עם חברה מסחרית העוסקת במכירת מכשירי תקשורת תומכת אינם רשאים למלא את חוות הדעת או הדו"ח התפקודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים