אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

סטודנט עולה, המשרת במילואים ועומד בתנאים, עשוי להיות זכאי למלגת קיום מטעם משרד העלייה והקליטה
לזכאי יוענקו 1,000 ש"ח כל חודש למשך 9 חודשים במשך שנה אחת אקדמית בזמן הלימודים לתואר ראשון
ניתן להגיש בקשות לקבלת המלגה ליום 31.12.2019
למידע נוסף ראו הוראת שעה מס' 382 באתר משרד העלייה הקליטה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לסטודנטים עולים, המשרתים במילואים, מלגת קיום בסך 1,000 ש"ח בחודש, למשך 9 חודשים (שנה אקדמית אחת).

 • המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.
 • ניתן להגיש בקשות לקבלת המלגה ליום 31.12.2019
הערת עריכה
הוראת השעה הוארכה לשנה נוספת עד סוף 2019. הקטגוריה "ינואר" הושארה לשנה הבאה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:32, 27 בדצמבר 2018 (IST)

מי זכאי?

 • עולה/אזרח עולה/קטין חוזר, שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. טרם חלפו 10 שנים מהתאריך שבו קיבל מעמד ועד להגשת הבקשה למלגה.
  2. הוא בעל תעודת עולה/זכאות עצמאית (כלומר, הסיוע לא יינתן לבני עולים).
  3. טרם מלאו לו 32 (ביום הגשת הבקשה).
  4. הוא שירת בשירות מילואים פעיל 20 ימים לפחות ב-3 השנים האחרונות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה לצורך קבלת מידע על אופן הגשת הבקשה, ראו פרטי יצירת קשר.

חשוב לדעת

 • מבקש שהגיש בקשה לקבלת המלגה לפני תום תקופת הזכאות שלו (משך השנים בארץ, גיל וכו'), יהיה זכאי למלגה, גם אם הטיפול בבקשה ומימושה יימשך מעבר לתקופת הזכאות.
 • עולה שקיבל/מקבל סיוע מוגדל ממשרד העלייה והקליטה בתחום הלימודים, למעט מענק נמלטים, אינו זכאי להשתתפות.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים