הקדמה:

סטודנט עולה, המשרת במילואים ועומד בתנאים, עשוי להיות זכאי למלגת קיום מטעם משרד העלייה והקליטה
לזכאי יוענקו 1,000 ש"ח כל חודש למשך 9 חודשים במשך שנה אחת אקדמית בזמן הלימודים לתואר ראשון
ניתן להגיש בקשות לקבלת המלגה ליום 31.12.2019
למידע נוסף ראו הוראת שעה מס' 382 באתר משרד העלייה הקליטה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לסטודנטים עולים, המשרתים במילואים, מלגת קיום בסך 1,000 ש"ח בחודש, למשך 9 חודשים (שנה אקדמית אחת).

 • המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.
 • ניתן להגיש בקשות לקבלת המלגה ליום 31.12.2019
הערת עריכה
הוראת השעה הוארכה לשנה נוספת עד סוף 2019. הקטגוריה "ינואר" הושארה לשנה הבאה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:32, 27 בדצמבר 2018 (IST)

מי זכאי?

 • על מנת להיות זכאי למלגת הקיום, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. המבקש הוא עולה/אזרח עולה/קטין חוזר שטרם חלפו 10 שנים מהתאריך בו קיבל מעמד ועד להגשת הבקשה למלגה.
  2. בעל תעודת עולה/זכאות עצמאית (כלומר, הסיוע לא יינתן לבני עולים).
  3. עד גיל 32 (ביום הגשת הבקשה).
  4. שרת בשירות מילואים פעיל 20 ימים לפחות בשלוש השנים האחרונות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה לצורך קבלת מידע על אופן הגשת הבקשה. לפרטי יצירת קשר, לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • מבקש שהגיש בקשה לקבלת המלגה לפני תום תקופת הזכאות שלו (משך השנים בארץ, גיל וכו'), יהיה זכאי למלגה, גם אם הטיפול בבקשה ומימושה יימשך מעבר לתקופת הזכאות.
 • עולה שקיבל/מקבל סיוע מוגדל ממשרד העלייה והקליטה בתחום הלימודים, למעט מענק נמלטים, אינו זכאי להשתתפות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים