יולדת זכאית לבחור בכל אדם שישמש כמלווה אישי בחדר הלידה
היולדת רשאית לבחור בדולה כמלווה אישית
אסור למלווה אישי (כולל דולה) להגיש ליולדת כל טיפול רפואי או להתערב בעבודת הצוות הרפואי


היולדת זכאית לבחור בכל אדם שישמש כמלווה אישי בחדר הלידה.

 • מלווה אישי ליולדת בחדר לידה, אינו רשאי להגיש כל טיפול או להתערב בעבודתו של הצוות הרפואי, לרבות התערבות בעבודתן של המיילדות והחלטותיהן המקצועיות.
 • למוסד הרפואי אין אחריות כלפי המלווה האישי.
 • דולה (תומכת לידה) -
 • היולדת רשאית לבחור בדולה שתשמש כמלווה אישית.
 • דולה אינה מוכרת כמטפלת על-פי חוק זכויות החולה.
 • אסור לדולה להגיש ליולדת כל טיפול רפואי ואסור לה להתערב בעבודת הצוות הרפואי (רופאים, אחיות ומיילדות).
 • רוב בתי החולים מאפשרים כניסת 2 מלווים יחד עם היולדת לחדר לידה.
 • ישנם הבדלים בין בתי החולים השונים בעניין הנוהל לגבי המלווה האישי (כמה מלווים מורשים להיכנס לחדר לידה ועוד).

מי זכאי?

 • כל יולדת.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לבדוק מול בית החולים את הנהלים בעניין מלווה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.