יולדת זכאית ללדת בכל בית חולים, בלי קשר למקום מגוריה
היולדת זכאית לנוכחות של מלווה בחדר לידה, בהתאם לנהלי בית החולים ובמקרה שהתנאים הפיסיים בבית החולים מאפשרים זאת


יולדת זכאית לבחור את בית החולים בו היא מעוניינת ללדת.

 • עלות האשפוז ללידה בבית החולים מכוסה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • פינוי יולדת באמבולנס לבית חולים הקרוב למקום הימצאה מכוסה אף הוא על-ידי המוסד לביטוח הלאומי.

מי זכאי?

 • כל יולדת בבית החולים.

תהליך מימוש הזכות

 • על היולדת להגיע בזמן הלידה לבית החולים אותו בחרה. מומלץ להירשם מראש ללידה במשרדי בית החולים.
 • לידה בתנאים מיוחדים יש לתאם מראש (כגון: לידה בניתוח קיסרי)

חדר הלידה

 • לפי הנחיות משרד הבריאות, כל יולדת המגיעה לחדר לידה תיבדק על-ידי מיילדת ורופא.
 • עם קבלתה לחדר לידה, תהיה היולדת בהשגחת מיילדת עד לשיחרורה מחדר הלידה.
 • כל יולדת צריכה לעבור עם קבלתה את הבדיקות הבאות, לפחות:
  • אנמנזה ובדיקת מסמכי היריון.
  • בדיקה גופנית מלאה (כולל בדיקות לחץ דם, דופק וחום גוף).
  • בדיקת שתן לחלבון.
  • השלמת בדיקות מעבדה (כגון: סוג דם, RH,HBsAg, קומבס).
  • ספירת דם מלאה.
  • מוניטור עובר (NST).
 • לכל יולדת תינתן האפשרות לנוכחות של מלווה בחדר לידה במקרה שהתנאים הפיסיים בבית החולים מאפשרים זאת, על פי נהלי בית החולים.
 • כל אישה המגיעה לחדר מיון יולדות, תיבדק על-ידי רופא לפני קבלתה לחדר לידה, כמו גם לפני שיחרורה לביתה ולפני העברתה למחלקת יולדות או למתקן רפואי אחר בבית החולים.
 • בלידות בהם קיים חשש למצבו של היילוד, חייב להיות נוכח רופא ממחלקת היילודים במהלך הלידה.
 • הטיפול השגרתי הראשוני של יילוד יבוצע על-ידי הצוות הרפואי/ הסיעודי הנוכח בעת הלידה בחדר הלידה.
 • ניהול רשומת יולדת ויילוד - ליולדת המתקבלת לחדר לידה, צריך להימסר דף מידע לגבי הטיפול בה וביילוד, ותיפתח רשומה רפואית וסיעודית ובה יירשמו, בין היתר, פרטי מידע כגון: פרטים אישיים, תאריך, מועד קבלה, טופס הסכמה עם חתימת היולדת, עבר רפואי ומיילדותי, סיכום מהלך היריון נוכחי, מעקב מהלך לידה. כמו כן, תיפתח בחדר הלידה רשומת יילוד שתכלול את הפרטים הרלוונטיים.
 • על פי הנחיות משרד הבריאות, באגף חדרי לידה צריך להיות אזור שיעמוד לרשות משפחות היולדות בזמן ההמתנה הכולל מקומות ישיבה, טלפון ציבורי, מתקן מים קרים ומתקן לקניית שתיה קרה וחמה ומזון קל.
 • בחדר לידה חייבות להיות בכל עת, מיילדות מוסמכות בהתאם למספר הלידות בבית החולים.

הסכמה של היולדת לטיפול

 • על פי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן נתן המטופל לכך הסכמה מדעת.
 • כמו כן, על המטפל למסור למטופל את המידע הרפואי הדרוש לו באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע. על החלטות רפואיות בעת הלידה, להילקח בשיתוף מלא של היולדת. על הרופא והמיילדת לשתף את היולדת בניהול הלידה, להסביר לה את האופציות הטיפוליות ולקבל את הסכמתה המודעת.
דוגמה
לפני מתן אלחוש ליולדת (כגון אפידורל), יש להחתים את היולדת על הסכמה.

שיוך ילודים

 • על פי הנחיות משרד הבריאות, בשום מצב לא יופרד היילוד מאמו ללא אמצעי שיוך, כאשר זיהוי היילוד נעשה באמצעות סרטי שיוך ומספר זיהוי של היולדת.
 • בעקבות הקושי לקיים הליך זיהוי ומתן מספר תעודת זהות קבוע לכל יילוד מיידית בחדר הלידה, יש הליך שיוך זמני של היילוד למשך שעתיים ראשונות, עד לקבלת מס' ת"ז קבוע.
 • תהליך השיוך המיידי מבוצע בחדר לידה מייד לאחר הלידה. על המיילדת להכניס את המדבקות לכיסי שלושת סרטי השיוך המיידי, ולכרוך את סרטי הזיהוי- אחד סביב קרסול היילוד, השני סביב מפרק כף ידו, והשלישי- סביב מפרק כף ידה של האם.

לאחר הלידה

 • משך אישפוז מינימלי בלידה רגילה - היולדת והיילוד יישארו באישפוז לפחות 48 שעות לאחר הלידה וישוחררו לביתם על פי החלטת רופא מחלקת יולדות ורופא מחלקת יילודים.
 • ביות (rooming-in) - שיטת אישפוז שבה האם והתינוק נמצאים יחד באישפוז משותף. על פי חוזר משרד הבריאות לעידוד ההנקה, יש הנחיה למנהלי בתי החולים ומנהלי מחלקות נשים ויולדות, לעודד הנקה, בין השאר, ע"י קיום ביות של האם והתינוק, למשך כל שעות היממה בעת שהותם בבית החולים. קיימים הבדלי מדיניות בין בתי החולים השונים בנושא הביות. בחלק נהוגה שיטת ביות מלא / חלקי או גמיש. מומלץ לברר את סוג הביות שבית החולים מאפשר כחלק מבחירת בית חולים ללידה.
 • על הצוות הרפואי להביא לידיעת ההורים לפני שיחרור היילוד מבית החולים מידע לפחות בנושאים הבאים: מצבים רפואיים בהם יש לפנות לבדיקה, טיפול בתינוק, הפניה למסגרת רפואית כגון טיפת חלב או מעקב אצל רופא ילדים. אם רמת הבילירובין של היילוד גבוהה מן הנורמה, יש להסביר להורים את חשיבות המעקב אחר רמת הבילירובין בדם.

רשלנות רפואית בלידה

 • ישנם מקרים של רשלנות רפואית במהלך הלידה, שבעקבותיה נגרם נזק ליולדת או לתינוק.
 • הולדה בעוולה- תביעת רשלנות רפואית של ילד שנולד עם מום כנגד רופא או צד ג' שגרם לילד ברשלנותו, להיוולד.

לידה שקטה

 • הורים שאיבדו את ההיריון בשלב מתקדם, או הורים שאיבדו את תינוקם טרם מלאו לו 30 ימים, זכאים להשתתף בהליך פרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה, בהתאם לבחירתם.
 • לפרטים נוספים ראו נוכחות הורים בטקס קבורה לאחר אבדן היריון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.