מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מוסדות להשכלה גבוהה כפופים להוראות החוק למניעת הטרדה מינית
להרחבה על זכויות המוטרד/ת וחובות המעסיק/המוסד להשכלה גבוהה בנושא מניעת הטרדה מינית, ראו בפורטל הטרדה מינית

חובותיהם של מוסדות להשכלה גבוהה או על-תיכונית למניעת הטרדה מינית מעוגנות בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).

  • למידע נוסף בנוגע לזכויות של המוטרד/ת וחובות המעסיק/המוסד להשכלה גבוהה למניעת הטרדה מינית, ראו בפורטל הטרדה מינית.

מי זכאי?

  • כלל הסטודנטים.

תקנונים ומידע בנושא הטרדה מינית במוסדות הלימוד

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות