מוסדות להשכלה גבוהה כפופים להוראות החוק למניעת הטרדה מינית
להרחבה על זכויות המוטרד/ת וחובות המעסיק/המוסד להשכלה גבוהה בנושא מניעת הטרדה מינית, ראו בפורטל הטרדה מינית


חובותיהם של מוסדות להשכלה גבוהה או על-תיכונית למניעת הטרדה מינית מעוגנות בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).

  • למידע נוסף בנוגע לזכויות של המוטרד/ת וחובות המעסיק/המוסד להשכלה גבוהה למניעת הטרדה מינית, ראו בפורטל הטרדה מינית.

מי זכאי?

  • כלל הסטודנטים.

תקנונים ומידע בנושא הטרדה מינית במוסדות הלימוד

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות