אסור לגוף ציבורי למסור מידע הפוגע בפרטיותם של אנשים אם הסיבה אינה קשורה בעניין ציבורי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בנצרת
שם התיק:עת"מ 62-10
תאריך:17.10.2010
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

חברת עורכי דין עתרה לביהמ"ש בבקשה שיורה לממונה על חוק חופש המידע בעיריית עפולה להעביר לידיה את שמותיהם ומענם של נישומים המחזיקים נכסים מעל 300 מ"ר והמסווגים כעסק לצורך ארנונה, וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

ביהמ"ש ציין שהזכות לקבלת מידע הינה זכות יחסית, אשר מולה עומדת זכותו של אדם לפרטיות, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בית המשפט קבע כי העתירה הוגשה מתוך רצון לקבל גישה למידע שיכול לסייע לעותרת בתביעות עתידיות ולא מתוך דאגה כנה לנישומים או חשש מפעילות לא תקינה של העירייה, כפי שנטען בעתירה.

מסירה של מידע המכיל את פרטי הנישומים, מהווה פגיעה של ממש בפרטיותם, כפי שזה מוגדר בחוק הגנת הפרטיות.

היות והמידע נועד לצורך פרטי של העותרת ואין עניין ציבורי חיוני המצדיק את גילויו, נפסק שאין מקום למסור את המידע.

יחד עם זאת אישר ביהמ"ש לעיין במידע המבוקש במקרה שהוא מתייחס לתאגידים.

משמעות

  • גוף ציבורי לא יאפשר עיון שלא לצורך ציבורי במידע הנוגע לאנשים פרטיים, במקרה שנגרמת בכך פגיעה בפרטיותם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות