מי שהתייתם מאחד מהוריו/ה בפעולת איבה, והוא רווק שמלאו לו 30 שנים ולא נישא, זכאי למענק מיוחד
שיעור מענק זהה למענק נישואין
אם לפני גיל 30 שולם לו/ה מענק דיור, ישלם המוסד לביטוח לאומי בגיל 30 רק את ההפרש שבין מענק גיל 30 ובין מענק הדיור שקיבל/ה


מי שהתייתם מאחד מהוריו/ה בפעולת איבה, והוא רווק שמלאו לו 30 שנים ולא נישא, זכאי למענק מיוחד.

מי זכאי?

  • יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה העונה על כל התנאים הבאים:
    1. הגיע/ה לגיל 30.
    2. הוא/היא רווק/ה ולא נישא/ה.
    3. לא קיבל/ה מענק נישואין.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם באופן אוטומטי לאחר גיל 30.
  • אם לפני גיל 30 שולם לו/ה מענק דיור, ישלם המוסד לביטוח לאומי בגיל 30 רק את ההפרש שבין מענק גיל 30 ובין מענק הדיור שקיבל/ה. סכום ההפרש (20% ממענק גיל 30) ישולם לפי ערך מענק נישואין ביום התשלום.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים