הקדמה:

אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים


אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים.

מי זכאי?

  • אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה שילדיהם הוכרו כיתומים של חלל פעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל את המענק יש לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי.
    • כתובת: שד' ויצמן 13 ירושלים 9543707
    • פקס: 02-6514002
    • טלפון: 1-222-6050 או *6050
  • יש לצרף תצלום תעודת הנישואין של היתום.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים