בני/בנות זוג של של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק כאשר ילדיהם היתומים נישאים


בני/בנות זוג של של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים.

  • המענק הוא בסך 9,131 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים