הקדמה:

אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים


אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים.

מי זכאי?

  • אלמן או אלמנה של של מי שנספה בפעולת איבה שילדיהם הוכרו כיתומים של חלל פעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים