יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה זכאים לקבל בגיל 30 מענק בסך 165,175 ₪ - אם טרם נישאו
מי שקיבלו בעבר מענק דיור יקבלו כעת רק את ההפרש בין שני המענקים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה זכאים לקבל בגיל 30 מענק מיוחד אם טרם נישאו.

  • סכום המענק - 165,175 ₪ (נכון לינואר 2024).
  • מי שקיבלו כבר מענק דיור (כאשר רכשו דירה לפני גיל 30) יקבלו כעת רק את ההפרש בין שני המענקים (33,035 ₪).
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק כפול בסך 330,350 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק ישולם לזכאים באופן אוטומטי אחרי שיגיעו לגיל 30.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים