בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה זכאים למענק הבראה שנתי בסך 3,771.2 ₪


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לתשלום עבור 8 ימי הבראה מדי שנה.

 • התשלום ליום הבראה הוא כמקובל בשירות הציבורי - 471.4 ₪.
 • סכום המענק השנתי עבור 8 ימים הוא 3,771.2 ₪.
 • במקרים הבאים ישולם מענק כפול בסך 7,542.4 ₪:
  • להורים ששכלו יותר מילד אחד בפעולת איבה
  • למי ששכלו בפעולת איבה את בן/בת זוגם וגם את ילדם

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של הזכאים ביחד עם התגמול של חודש יוני.

חשוב לדעת

 • בן/בת זוג של הורה שכול לא זכאי/ת למענק אם אינו הורה שכול.
 • בני המשפחה השכולים (כולל יתומים) זכאים למענק הבראה חד-פעמי בסמוך לאחר האסון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים