הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, אשר זכאים לתגמולים, זכאים פעם אחת בשנה לתשלום בעבור 8 ימי הבראה
המענק מחושב על בסיס שווי יום הבראה של עובדי מדינה - 429 ₪ (נכון לשנת 2021)
הורה שאינו שכול אך נשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה
המענק משולם ישירות לחשבון הבנק בחודש יוני
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, אשר זכאים לתגמולים, זכאים פעם אחת בשנה לתשלום בעבור 8 ימי הבראה (לכל אחד מהזכאים).

  • שיעור המענק ליום הבראה הוא כמקובל בשירות המדינה - 429 ₪ (נכון לשנת 2021).
  • סכום המענק השנתי הכולל הוא 3,432 ₪ (נכון לשנת 2021).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם באופן אוטומטי ומועבר לחשבון הבנק של הזכאי ביחד עם התגמול של חודש יוני.

חשוב לדעת

  • הורה שאינו שכול ונשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים