הורים ובני/בנות זוג שכולים של חללי פעולת איבה זכאים למענק השתתפות בהוצאות האבל
אם אין לחלל בן/בת זוג או הורים, המענק ישולם לקרוב המשפחה שנשא בהוצאות האבל


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

המוסד לביטוח לאומי משלם לבני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה מענק להשתתפות בהוצאות האבל.

סכום המענק

 • המענק הוא בסך 8,303 ₪ (נכון לינואר 2024).
 • במקרים של מנהגי אבלות מיוחדים או הוצאות אבל חריגות עשויים לאשר מענק בסכום גבוה יותר.

מי זכאי?

 • זכאים למענק:
  1. בני/בנות זוג של חללי פעולת איבה (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור).
  2. הורים שכולים של חללי פעולת איבה.
 • אם ההורים גרושים, כל אחד מהם יהיה זכאי למענק בנפרד.
 • אם החללים לא הותירו בן/בת זוג והורים, המענק ישולם לקרוב המשפחה שנשא בפועל בהוצאות האבל.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים