הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי משלם לבני משפחה של הנספים בפעולות איבה מענק להשתתפות בהוצאות אבל בעקבות מותו של יקירם
המענק משולם לאלמן/ה ולהורים השכולים לאחר שתאושר תביעתם לתגמולים
כאשר אין לנספה אלמן/ה או הורה, יהיה זכאי למענק קרוב משפחה שנשא בהוצאות האבל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משלם לבני משפחה של הנספים בפעולות איבה מענק להשתתפות בהוצאות אבל בעקבות מותו של יקירם.

 • המענק משולם לאלמן/ה ולהורים השכולים לאחר שתאושר תביעתם לתגמולים.
 • כאשר אין לנספה אלמן/ה או הורה, יהיה זכאי למענק קרוב משפחה שנשא בהוצאות האבל.
 • המענק נועד לסייע בהוצאות הכרוכות באבל בלבד ואין הוא מכסה את כל ההוצאות.
 • סכום המענק משתנה מפעם לפעם.

מי זכאי?

 • אלמן/ה של מי שנספה בפעולות איבה.
 • הורים שכולים של מי שנספה בפעולות איבה.
 • קרוב משפחה של מי שנספה בפעולות איבה, אם הוא עונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא נשא בפועל בהוצאות האבל;
  2. הנספה לא הותיר אחרי מותו הורים או בן זוג (אלמן/ה).
הערת עריכה
1. האם המענק משולם גם להורים השכולים וגם לאלמן/ה או רק לאחד מהם? אם רק לאחד מהם, מה קורה אם ההורים גרושים האם כל אחד מהם מקבל ?
2. האם התשלום הוא כנגד הוצאות בפועל? האם צריך להראות קבלות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 27.04.2014, 15:24 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • אלמן/ה או הורים שכולים של מי שנספה בפעולות איבה, צריכים להגיש תביעה לתגמולים.
 • לאחר שתביעתם תאושר, ישולם להם המענק באופן אוטומטי.
הערת עריכה
מה לגבי אותו קרוב משפחה? האם צריך לפנות אל מישהו? למי? מה עליו להביא? הוכחות שהוא שילם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 27.04.2014, 15:24 (IDT)

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים