הקדמה:

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לאחזקת מקום הקבורה והמצבה של הנספה
המענק בסך 3,603 ₪ (נכון ל- 2022) משולם אחת ל-5 שנים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לאחזקת מקום הקבורה והמצבה של הנספה.

 • המענק בסכום של 3,603 ₪ (נכון ל- 2022) משולם אחת ל-5 שנים.

מי זכאי?

 • אחד מבני המשפחה של הנספה, לפי הסדר הבא:
  1. בן/בת הזוג של הנספה.
  2. ילד/ה של הנספה (אם אין בן/בת זוג).
  3. הורה של הנספה (אם אין בן/בת זוג וילדים).
 • מי שנשאו בהוצאות בפועל (אם אין בן/בת זוג, ילדים והורים).

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית לבני זוג/ילדים/הורים של הנספים אחת ל-5 שנים (אין צורך בקבלות).
  • אם המענק לא התקבל, יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • במקרה שאין בני זוג, ילדים והורים, המענק ישולם למי שנשאו בהוצאות:
  • עליהם לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב עם קבלות על התשלומים ששילמו לאחזקה הקבועה של הקבר/המצבה.
  • הם יקבלו החזר בגובה ההוצאות ועד לתקרה של 3,603 ₪ (נכון ל- 2022).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים