הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה של יקירם
החל מינואר 2005 משולם המענק אחת לחמש שנים
גובה המענק הוא שליש מהשכר הממוצע במשק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים החל מינואר 2001, למענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה של יקירם.

 • גובה המענק הוא שליש מהשכר הממוצע במשק.
 • תחילה שולם המענק פעם ב-10 שנים, והחל מינואר 2005 משולם המענק פעם ב-5 שנים.

מי זכאי?

 • למענק זכאי בן משפחה אחד לפי סדר העדיפות הבא:
  • בן זוגו של הנפטר.
  • אם אין בן זוג, זכאי למענק ילדו של הנפטר.
  • אם אין בן זוג ואין ילד, זכאי למענק הורה של הנפטר.
  • אם אין בן זוג, אין ילד ואין הורה, ישולם המענק למי שנשא בהוצאות (כנגד קבלות).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שבן הזוג של הנפטר, ילדו או הורהו בחיים:
  • ישולם להם המענק באופן אוטמטי אחת לחמש שנים.
  • אין צורך בהצגת קבלות.
  • אם לא התקבל המענק, יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • במקרה שאין בן זוג, אין ילד ואין הורה:
  • ישולם המענק למי שנשא בהוצאות, כנגד הצגת קבלות על אחזקת הקבע.
  • עליו לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולצרף קבלות המעידות על הוצאות שהוציא לצורך אחזקתו הקבועה של הקבר או של המצבה.
  • הסכום שישולם יהיה זהה לגובה ההוצאות ולא יותר מהתקרה שנקבעה (שליש מהשכר הממוצע במשק).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים