הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למימון הסעה לבית העלמין במועדי האזכרות ליקירם
יש לתאם את ההסעה מראש מול המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי מממן לפי בקשת המשפחה של מי שנספה בפעולת איבה, הסעה לאזכרות תקופתיות בבית העלמין.

  • המימון ניתן עבור עליה לקברו של הנספה במועדים הבאים:
    • יום השבעה,
    • יום השלושים
    • יום השנה לפטירה (מדי שנה ושנה).
  • המוסד לביטוח לאומי מאשר אוטובוס אחד, אולם במקרים חריגים - ניתן לאשר גם מיניבוס בנוסף.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים