נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל אחת ל-10 שנים מענק להתקנת מעלון/מעלית בדירה שבבעלותם או בבעלות הוריהם, בהתאם לתנאים
המענק הוא בסכום של עד 117,258 ₪ (נכון ל-2023)
מקבלי המענק זכאים להשתתפות בביטוח השנתי עבור המעלון/המעלית


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם דרגת נכות 50% לפחות, או 35% לפחות על פגיעה ברגליים, זכאים לקבל אחת ל-10 שנים מענק להתקנת מעלון/מעלית.

 • המענק ניתן עבור התקנת מעלון/מעלית בדירה שבבעלותם או בדירה שהם מתגוררים בה ונמצאת בבעלות הוריהם.
 • ניתן לקבל את המענק גם לצורך שידרוג מתקן קיים (למשל: לצורך התקנת מעלון במקום זחליל או התקנת מעלית במקום מעלון).

היקף הסיוע

 • המענק הוא בסכום של עד 117,258 ₪ (נכון ל-2023).

השתתפות בביטוח השנתי עבור המעלון/המעלית

 • מקבלי המענק זכאים להשתתפות שנתית בביטוח המעלון/המעלית, כולל בדיקת מהנדס.
 • ההשתתפות תהיה בגובה 75% מעלות הביטוח, ולא יותר מ-6,497 ₪ (נכון ל-2023).

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על אחד מהמצבים:
  • נקבעה להם נכות בדרגה 50% לפחות.
  • נקבעה להם נכות בדרגה 35% לפחות על פגיעה ברגליים.
שימו לב
 • מי שקיבלו בעבר סיוע לרכישה/בנייה של דירה/בית (כחסרי דירה או כבעלי דירה שזקוקים להחליף אותה) או סיוע לחידוש חוזה חכירה, יהיו זכאים למענק זה רק אם חלה החמרה במצבם הרפואי כתוצאה מהנכות אחרי שקיבלו את הסיוע, ובעקבות ההחמרה הם זקוקים למעלון/מעלית.
 • מי שקיבלו מענק להתקנת מעלון/מעלית לא יהיו זכאים לקבל סיוע להחלפת הדירה/הבית שבבעלותם או סיוע לחידוש חוזה החכירה, אלא אם כן חלה החמרה במצבם הרפואי כתוצאה מהנכות אחרי שהתקינו את המעלון/המעלית.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים