נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 30% לפחות עשויים להיות זכאים להשתתפות ברכישת רכב המשמש אותם לצורך ניידותם, ובהוצאות אחזקתו והחלפתו
הזכאות לרכב רפואי מזכה גם בדמי ניידות
למידע רשמי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי מסייע ברכישת רכב המשמש נפגעי פעולת איבה נכים לצורך ניידותם.

 • גודל הרכב נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.
 • המימון כולל:
  • פטור מלא (100%) מהמסים על הרכב, עד לסכום המירבי שנקבע.
  • מענק והלוואה לרכישת רכב בשיעור 2/3 מערך הרכב שנרכש ללא מסים, עד לסכום המירבי שנקבע.
  • מענק שנתי לביטוח הרכב.
  • החזר אגרת רכב (למי שחויבו בתשלום האגרה), בניכוי השתתפות עצמית.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם אחת מדרגות הנכות הבאות:
  • דרגת נכות לצמיתות בשיעור שבין 30% ל-49%, על נכות בגפיים התחתונות.
  • דרגת נכות לצמיתות בשיעור 50% לפחות, על כל סוג של פגיעה.
  • דרגת נכות מצטברת (במקרה של יותר מפגיעה אחת) בשיעור 55% לפחות, כאשר 10% לפחות הם עקב פגיעה במערכת הלוקומוטורית (רגליים, אגן, עמוד שדרה או גב).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים