הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של 30% לפחות עשוי להיות זכאי להשתתפות ברכישת רכב רפואי, בהוצאות אחזקתו והחלפתו
נפגע פעולת איבה שזכאי לרכב רפואי, זכאי גם לדמי ניידות


רכב רפואי הוא רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו.

 • אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי מסייע ברכישת רכב רפואי, באחזקתו ובהחלפתו.
 • גודל הרכב נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.
 • המימון כולל:
 • פטור מלא (100%) מהמסים על הרכב, אך לא יותר מסכום מרבי שנקבע מפעם לפעם.
 • מענק והלוואה לרכישת מכונית בשיעור 2/3 מערך המכונית שנרכשה ללא מסים, אך לא יותר מסכום מרבי שנקבע מפעם לפעם.
 • מענק שנתי לביטוח הרכב בסכום הנקבע מפעם לפעם.
 • החזר אגרת רכב (למי שחויב בתשלומה), בניכוי השתתפות עצמית.

מי זכאי?

 • דרגת נכות לצמיתות 30% או יותר - במקרה של נכות בגפיים התחתונות.
 • דרגת נכות לצמיתות 50% או יותר - בכל סוג פגיעה.
 • דרגת נכות מצטברת (במקרה של יותר מפגיעה אחת) 55% או יותר - כאשר 10% לפחות הם עקב פגיעה במערכת הלוקומוטורית (רגליים, אגן, עמוד שדרה או גב).

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת פרטים ולמימוש הזכאות יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע.

חשוב לדעת

 • נפגע פעולת איבה שזכאי לרכב רפואי יהיה זכאי גם לדמי ניידות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים