הקדמה:

יתומים של הרוגי מלכות הנישאים לפני גיל 30 זכאים למענק נישואין
יתומים שמלאו להם 30 שנה וטרם נישאו, יהיו זכאים למענק מיוחד בשיעור מענק הנישואין
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


יתומים של הרוגי מלכות הנישאים לפני גיל 30, זכאים למענק נישואין.

  • יתומים שמלאו להם 30 שנה וטרם נישאו, יהיו זכאים למענק מיוחד בשיעור מענק הנישואין.
  • אם שולם להם לפני כן מענק דיור, ישולם להם ההפרש שבין סכום מענק הנישואין למענק הדיור שקיבלו. סכום ההפרש (20% ממענק הנישואין) ישולם לפי ערך מענק הנישואין ביום התשלום.

מי זכאי?

אופן מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים